کتاب های منتشره

ردیف

عنوان

مولف

مترجم

سال چاپ

1

فیزیولوژی ورزشی دوران رشد

دکتر تامس رولند

دکتر عباسعلی گائینی

1379

2

تربیت بدنی در آئینه فرهنگ و ادبیات ایران

محمد نیکوبخت

-----

1380

3

یادگیری حرکتی ( مفاهیم و کاربردها)

ریچارد ای مگیل

دکتر معصومه شجاعی دکتر واعظ موسوی

1380

4

ورزش و درمان بیماریها

برایان س، و همکاران

دکتر حلبچی،دکتر عسگری خانقاه

1380

5

اوقات فراغت

لس هیوود و همکاران

دکتر محمد احسانی

1380

6

دیدگاههای علمی در ورزش بانوان

ژاگلین ل،یل،سی و همکاران

دکتر نوابی نژاد و همکاران

1381

7

روان شناسی داوری

رابرت اس،وینبرگ،پگی ا،و ریچاردسون

سیروس چوبینه

1381

8

نمو، بالیدگی و فعالیت بدنی

رابرت م مالینا،کلود بوچارد

دکترعباس بهرام، دکتر  خلجی

1381

9

سازگاری درون سلولی عضلات قلبی و اسکلتی نسبت به تمرین

میخائیل آی-کالینسکی و همکاران

دکتر رضا قراخانلو و همکاران

1381

10

اصول و روش شناسی تمرین از کودکی تا قهرمانی

تئودور.ا.بومپا

دکتر خسرو ابراهیم ، هاجر دشتی دربندی

1381

11

سازگاری عضلانی در تمرین و فعالیت بدنی

لورینگ،ب،رول،یوهان ت شیفرد

دکتر  رضا قراخانلو ،‌دکتر احمد آزاد

1381

12

ساختار و عملکرد دستگاه عضلانی و اسکلتی

جیمیز واتکینز

ولی اله دبیدی روشن

1381

13

مجموعه خلاصه پایان نامه هاجلد 1

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1381

14

زمان بندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش

تئودور،بومپا

رجبی ، آقا علی نژاد ، سیاهکوهیان

1382

15

مجموعه خلاصه پایان نامه ها جلد2

پژوهشکده تربیت بدنی

---

1382

16

بیومکانیک و آناتومی کاربردی در ورزش

جان بلوم فیلد،تیموتی آرآکلند،بروس سی،الیوت،گرگ ویلسون

سعید ارشم

1382

17

کتابشناسی توصیفی تربیت بدنی

شهرزاد کردبچه

-----

1382

18

پاسخ لاکتات خون به فعالیت ورزشی

آرتورولتمن

محمد فرامرزی دکتر گائینی

1383

19

پیشگیری و درمان آسیبهای ورزشی

قراخانلو   دانشمندی   علیزاده

-----

1383

20

حرکات اصلاحی

دانشمندی علیزاده-  قراخانلو

-----

1383

21

علم تمرین

دکتر عیدی علیجانی

-----

1384

22

بیش تمرینی در ورزش

دکتر ریچارد بی کریدر

دکتر آزاد- چوبینه-دکتر سیاهکوهیان

1384

23

بیومکانیک ورزش و تمرین

پیترام مک گینیس

دکترژاله معماری

1384

24

آمادگی جسمانی(پویا شیوه ای کاربردی)

جرج مک گلاین

فاطمه پسند

1384

25

آمادگی روانی برای ورزشکاران حرفه ای

لوهاردی-گراهام جونز-دانیل گولد

منصور سیاح و همکاران

1384

26

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی ( 1)

رابرت آ.رابرگز-اسکات ا. رابرتس

دکتر گائینی دکتر دبیدی روشن

1384

27

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (2)

رابرت آ.رابرگز-اسکات ا. رابرتس

دکتر گائینی دکتر دبیدی روشن

1385

28

یادگیری و کنترل حرکتی

دکتر محمود شیخ و همکاران

-----

1386

29

پایش بیو شیمیایی تمرینهای ورزشی

اتکوویرو-مهیس ویرو

دکتر گائینی و همکاران

1386

30

راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترا و ارزیابی طرح های پژوهشی

دکتر حسن خلجی

-----

1387

31

انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی

دکتر مظفری - دکتر وحیدی

-----

1387

32

جنبه های عصلانی عضلانی فعالیت بدنی

گاردینر

دکتر رضا قراخانلو و دکتر احمد آزاد

1387

33

فعالیت ورزشی  استقامتی و بافت چربی

باربارانیکولاس

دکتر محمد فرامرزی

1387

34

آشنایی با فیزو

-----

دکتر مهدی طالب پور دکتر حمیدرضا طاهری

1387

35

تربیت بدنی و ورزش معلولان

دکتر مجید جلالی فراهانی با همکاری فریبا محمدی لیلایوز باشی

-----

1388

36

بسترهای پرورنده و عوامل سازنده فوتبال ایران

دکتر سید نصرا... سجادی

-----

1388

37

طراحی و مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی

دکتر سید امیر احمد مظفری

-----

1388

38

کاربرد مهارتهای ذهنی در ورزش

دکتر مهدی سهرابی-دکتر مهدی فتحی

-----

1389

39

دستورالعمل نرم افزار تهیه نورم های استاندارد آمادگی جسمانی

دکتر مجید کاشف

-----

1389

40

حرکت شناسی ورزشی

دکتر مریم نورشاهی- دکتر فرزاد غفوری

-----

1389

41

مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ورزشی المپیک

پاکیاناتان چلادورای- آلبرتومادلا

دکتر مهرزاد حمیدی- حسین اکبری یزدی

1389

42

آموزش حرکت درمانی

لاکشمی نارابانن

دکتر حسن دانشمندی و همکاران

1389

43

قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی با تاکید بر نگارش پایان نامه و مقاله (چاپ مشترک با اندیشه های حقوقی)

دکتر ابوالفضل فراهانی کیوان شعبانی مقدم

-----

1390

44

راهنمای عملی مدیریت توریسم ورزشی

دکتر فرشاد تجاری

-----

1390

45

دانستنی های ایران- ورزش در تاریخ ایران (چاپ مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت فرهنگی و اجتماعی- دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی

مهرداد بخشی

-----

1390

46

تمرین برای سالمندان کم توان

-----

دکتر حسن دانشمندی و همکاران

1390

47

مدیریت پروژه در ورزش: برنامه ریزی و فنون کنترل

-----

دکتر فریده هادوی و همکاران

1390

48

فعالیت ورزشی و کنترل کلسترول

(چاپ مشترک حتمی)

دکتر جی. لاری دورستین

دکتر گائینی و همکاران

1390

49

سبک های مدیریت و رهبری در ورزش

(چاپ مشترک حتمی)

دکتر رمضانی نژاد

-----

1390

50

ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی

(چاپ مشترک حتمی)

توماس ریلی

دکتر حیدر صادقی

1390

51

اخلاق در ورزش

دکتر مسعود نادریان جهرمی

 

1390

52

طب فوتبال

یان اکستراند، یون کارلسون، آلن هادسون

دکتر محمد حسین علیزاده، دکتر فرشید طهماسبی،حامد عباسی

1390

53

یادگیری و کنترل حرکتی (چاپ مشترک علم و حرکت)

-----

دکتر رسول حمایت طلب و علی ناصری

1390

54

آناتومی و فیزیولوژی انسان  (جلد دوم)

(چاپ مشترک حتمی)

-----

دکتر خسرو ابراهیم و همکاران

1390

55

اصول، مبانی و اهداف ورزش معلولان

(چاپ مشترک حتمی)

دکتر مجید جلالی فراهانی

-----

1390

56

مدیریت پژوهش(چاپ مشترک حتمی)

دکتر ابوالفضل فراهانی

-----

1390

57

پروتکل ورزشی جانوران آزمایشگاهی

( دانشگاه تربیت معلم سبزوار)

-----

دکتر حسینی کاخک-

دکتر قنبری نیاکی

1390

58

راهنمای زبان تخصصی تربیت بدنی (چاپ مشترک حتمی)

دکتر حسن اسدی و همکاران

-----

1390

59

اصول علمی کشتی گرفتن

دکترمحمود گودرزی- عبدالمهدی نصیرزاده

-----

1390

60

مدیریت استراژیک در سازمان های ورزشی

دکتر اسفندیار خسروی زاده- دکتر مهرزاد حمیدی

-----

1390

61

برنامه ریزی راهبردی در ورزش

اسکات چاپمن

دکتر فرشاد تجاری

1390

62

دایره المعارف تخصصی طب ورزشی

-----

علی اکبر جدیدان- علیرضا توانایی

1390

63

امور مالی و تامین وجوه در ورزش

باب استوارت

دکتر بهرام یوسفی- بهزاد ایزدی

1390

64

راهنمای جامع آسیب های ورزشی- تشخیص و درمان

کریستر رلف

دکتر نادر رهنما- محمد مشهدی- نوید کلالی- سجاد باقریان

1391

65

سنجش و ارزیابی عملکرد جسمانی

بریان مک کنزی

دکتر حبیب هنری- دکتر رضا رجبی

1391

66

بیومکانیک ورزشی، اصول بهبود حرکات انسان

آنتونی بلازویچ

دکتر سعید ایل بیگی- علیرضا نصرزاده- بهناز محبی- حامد ارغوانی

1391

67

استانداردهای سلامت و آمادگی جسمانی

دکتر جی هافمن

دکتر رحمن سوری- دکتر حبیب هنری

1391

68

مدیریت فوق برنامه و مسابقات

دکتر فریدون تندنویس

-----

1391

69

کاربرد نرم افزار در پژوهش های علوم ورزشی

سید مرتضی طیبی- رضا شجیع- فاطمه قربانعلیزاده- خداپرست

-----

1391

70

آموزش المپیک

رولاند نول

دکتر مهرزاد حمیدی- مریم جعفری

1391

71

فیزیولوژی ورزش کاربردی

دکتر حمید آقا علی نژاد- دکتر حمید رجبی- دکتر معرفت سیاهکوهیان

-----

1391

72

تغذیه ورزشی پیشرفته

دن بناردوت

دکتر مینو باسامی- روح اله رنجبر- عبدالرضا کاظمی- جواد اکبری- جواد ضیاء الحق

1391

73

مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی

دکترمحمد حسین علیزاده- مهدی قیطاسی

-----

1391

74

راهنمای پیشگیری از آسیب در ورزش

رولد باهر، لارس انگبرتسن

دکترمنصور صاحب الزمانی، دکتر نادر رهنما، هیمن محمدی

1391

75

اصول و مبانی بیومکانیک و تجزیه و تحلیل حرکت

دکتر منصور اسلامی- دکتر محسن دماوندی

-----

1391

76

تمهیدات کمیته های ملی المپیک برای بازی های المپیک و آسیایی

-----

دکتر مهرزاد حمیدی- سیده مهسا حسینی

1391

77

فیزیولوژی پیشرفته (چاپ مشترک حتمی)

-----

دکتر شادمهر میردار

1391

78

بیوشیمی (چاپ مشترک حتمی)

-----

دکتر فرهاد دریانوش و همکاران

1391

79

نگاهی علمی به هندبال روز (چاپ مشترک حتمی)

جواد زارعی، دکتر مهدی طالب پور

-----

1391

80

علوم کاربردی در تیراندازی با کمان

دکتر طالب پور، دکتر محمد کشتی دار، بهزاد بهزادنیا

-----

1391

81

فیزیولوژی ورزش بالینی

دکتر زهرا حجتی،دکتر حمید اراضی، دکتر فرهاد رحمانی نیا

-----

1391

82

تمرینات مقاومتی مبتنی برآنالیز فنون کشتی

دکتر بهمن میرزایی، بهنام نقی پور گیوی، محمدحسین قهرمانی

-----

1391

83

ژنتیک و ورزش

جی. بورمز، بازل- ام هبلینک بازل- آ.پی.هیل، بریسبین- تی.نوکس، کاپ تاون

سعید میرزایی

1391

84

جنبه های عصبی عضلانی فعالیت بدنی

فیلیپ اف گاردینر

دکتر  رضا قرا خانلو،دکتر احمد آزاد

1391

85

مجموعه مقالات ایمونولوژی ورزش

پژوهشگاه و دانشگاه تربیت مدرس

-----

1391

86

رشد حرکتی در طول عمر

کاتلین ام.هی وود، نانسی گچل

دکتر محمدعلی اصلانخانی، دکتر مهدی نمازی زاده، دکتر معصومه شجاعی و ...

1391

87

گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال 1391

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

88

کتابچه کتب منتشره پژوهشگاه

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

89

تاریخ تربیت بدنی و ورزش کشور

دکتر سید نصراله سجادی

-----

1392

90

اخلاق در ورزش با رویکرد فلسفی

دکتر محمد احسانی، دکتر رضا شجیع

-----

1392

91

160 راهکار برای کاهش وزن

دکتر سعید نقیبی

-----

1392

92

شاخص های پایش و ارزیابی برنامه های کلان بخش تربیت بدنی و ورزش کشور

دکتر محمد جوادی پور، منیره علی

-----

1392

93

بیومکانیک دویدن

محسن دماوندی

-----

1392

94

خودگفتاری در ورزشکاران

دکتر بهروز عبدلی، مریم اکرادی

-----

1392

95

توجه در ورزش

دکتر علیرضا بهرامی، نسرین چلونگریان

-----

1392

96

تحلیل رفتگی روان شناختی در ورزش

دکتر بهروز عبدلی، سیدحجت زمانی ثانی

-----

1392

97

آرام سازی از طریق ماساژ

دکتر بهروز گل محمدی

-----

1392

98

روانشناسی مسابقات ورزشی

دکتر بهروز گل محمدی

-----

1392

99

استعدادیابی در فوتبال

دکتر رضا قراخانلو

-----

1392

100

استعدادیابی در والیبال

دکتر خسرو ابراهیم

-----

1392

101

استعدادیابی در تکواندو

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

102

استعدادیابی در جودو

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

103

اسعدادیابی در دوومیدانی

دکتر حمید آقاعلی نژاد

-----

1392

104

فساد اداری در سازمان های ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

105

مشارکت خانواده ها در ورزش

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

106

پیمایش ملی فعالیت بدنی ایرانیان

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

107

اوقات فراغت و ورزش های تفریحی سالمندان

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

108

هنجاریابی پرسشنامه خود ادارکی جسمانی PSPP

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

109

هنجاریابی آزمون توجه ورزشکاران

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

110

هنجاریابی پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

111

هنجاریابی ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی قلبی تنفسی دانش آموزان

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

112

هنجاریابی پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

113

هنجاریابی پرسشنامه های: انگیزشی شرکت در فعالیت های بدنی تکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1392

114

راهنمای آزمایشگاه پیکرسنجی حرکتی و فیزیولوژی ورزشی

جلد 1: پیکرسنجی

راجر استون- توماس رایلی

دکتر وازگن میناسیان، محمد علی نژاد

1392

115

راهنمای آزمایشگاه پیکرسنجی حرکتی و فیزیولوژی ورزشی

جلد 2: فیزیولوژی ورزشی

راجر استون- توماس رایلی

دکتر وازگن میناسیان، محمد علی نژاد

1392

116

ارزیابی فیزیولوژیکی آمادگی جسمانی

پیتر جی. ماد، کارل فاستر

دکتر رحمان سوری، امین اله دشتیان

 

117

راهنمای آسیب های ورزشی

دکتر رابرت اس. گاتلین

دکتر امیرحسین براتی، مروارید هاشمی صبور، ابوالفضل قهقائی

1392

118

زمانبندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش

تئودور ا بومپا

دکتر حمید رجبی، دکتر حمید آقاعلی نژاد، دکتر معرفت سیاه کوهیان

1392

 

برنامه ریزی و مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی

دکتر سیدامیراحمد مظفری

-----

1392

119

کاربرد مهارت های ذهنی در ورزش

دکتر مهدی سهرابی، دکتر مهدی فتحی

-----

1393

120

گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال 1392

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1393

121

مبانی ACSMدر تمرین قدرتی و بدنسازی جلد1

نیکلاس راتمس

دکترمحمد شریعت زاده، زهره برهانی کاخکی

1393

122

مبانی ACSMدر تمرین قدرتی و بدنسازی جلد2

نیکلاس راتمس

دکترمحمد شریعت زاده، زهره برهانی کاخکی

1393

123

سازگاری عروق خونی به فعالیت بدنی

دکتر مریم نورشاهی، دکترکمال رنجبر، حسین طاهری چلدرنشین

-----

1393

124

مقدمه ای بر بازاریابی ورزشی

آرون سی تی اسمیت

دکترمحمود جعفرپور، محمدرضا زواره، صادق حسنی مقدم

1393

125

فعالیت جسمانی و رفتار کم تحرک جوانان

آلن ال اسمیت، استوارت جی اچ بیدل

دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی، فاطمه رضایی، صنم بیگم قدس میرحیدری

1393

126

بیومکانیک فوتبال

دکتر عباس معمارباشی

-----

1393

127

گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال 1393

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1394

128

فعالیت بدنی بر روی صندلی چرخدار و بدون آن

ای. ان دیویس

یاسر گاراژیان، ناهید سلطانیان

1394

129

طب فوتبال

یان اکستراند، یون کارلسون، آلن هادسون

دکتر محمد حسین علیزاده، دکتر فرشید طهماسبی، دکتر حامد عباسی

1394

130

مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی

دکتر محمد حسین علیزاده و همکاران

-----

1394

131

فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های مزمن و ناتوانی ها

دکتر دبیدی روشن

-----

1394

132

ورزشکاران پارالمپیکی

ایو وانلاندوایک، والتر آر تامپسون

علیرضا نصیرزاده

1394

133

پیشگیری از افتادن سالمندان

دبراج رز

دکتر ملیحه نعیمی کیا، دکتر امین غلامی، روح الله طالبی

1394

134

آزمون های آمادگی جسمانی در فوتبال

یننس بنگزبو، مگنی مور

دکتر غلامرضا جهانی، دکترعبدالحسین پرنو، راضیه قلی پور

1394

135

فیزیولوژی ورزش کاربردی

دکتر حمید آقاعلی نژاد، دکتر حمید رجبی، دکتر معرفت سیاه کوهیان

-----

1394

136

حمایت مالی در ورزش

آلین فراند، لوئیجینو توریجیانی، آندرو کامپس ای پوویل

دکتر فرشاد تجاری، دکتر حسین پورسلطانی

1394

137

ساعت ورزشکاران

توماس دبلیو، رولند

دکتر حمید رجبی، حمید قبادی، محمدمهرداد حق گو، مهدی علی خواه

1394

138

سندرم اختلالات سیستم حرکتی

شرلی سهرمن و همکاران

دکتنر امیرحسین براتی، دکتر حسن دانشمندی، فرهاد رضا زاده، شیرین عالی

1394

139

ماهیت روان شناسی ورزشی

کوستاس آی کاراگئورگیس، پیتر سی. تری

دکتر مهدی شهبازی، دکتر علیرضا بهرامی

1394

140

جنبه های روانی اجتماعی ورزش رقابتی کودکان و نوجوانان

دکتر علیرضا بهرامی

-----

1394

141

راهنمای فعالیت بدنی ویژه افراد مبتلا به سرطان بر اساس رهنمودهای ACSM

ملیندا ال. آروین

دکتر امین عیسی نژاد، دکتر صادق امانی، دکتر رسول اسلامی، دکتر عبدالرضا کاظمی

1394

142

مدیریت برند و بلیط فروشی در سازمان های ورزشی

دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر وجیهه جوانی، دکتر همیلا تکلی

-----

1394

143

بیومکانیک قایقرانی

دکتر منصور اسلامی، مهدی بقائیان

-----

1394

144

تمرینات اکسنتریک

دکتر علی شریف نژاد،، یاسمین، عابد خسروجردی

-----

1394

145

فلش کارت حرکت شناسی

فهیمه نجفی

-----

1394

146

مجموعه مقالات بیومکانیک و مهندسی ورزش هشتمین همایش بین المللی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1394

147

مجموعه مقالات رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی هشتمین همایش بین المللی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1394

148

مجموعه مقالات فیزیولوژی و تغذیه ورزشی هشتمین همایش بین المللی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1394

149

مجموعه مقالات مدیریت، ارتباطات و گردشگری ورزشی هشتمین همایش بین المللی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1394

150

مجموعه مقالات آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی هشتمین همایش بین المللی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1394

151

مجموعه مقالات جامعه شناسی، حقوق، تاریخ و فلسفه ورزشی هشتمین همایش بین المللی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1394

152

مجموعه مقالات بیومکانیک و مهندسی ورزش نهمین همایش بین المللی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1394

153

مجموعه مقالات بیومکانیک و مهندسی ورزش هشتمین همایش بین المللی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1394

154

مجموعه مقالات فیزیولوژی و تغذیه ورزشی نهمین همایش بین المللی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1394

155

مجموعه مقالات مدیریت، ارتباطات و گردشگری ورزشی نهمین همایش بین المللی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1394

156

مجموعه مقالات آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی نهمین همایش بین المللی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1394

157

گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال 1394

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

-----

1395

158

کفش ورزشی

دکتر علی شریف نژاد، بهروز تیموریان

-----

1395

159

نقش عوامل تروفیکی در سازگاری های عصبی- عضلانی  به فعالیت بدنی

دکتر رضا قراخانلو، دکتر رسول اسلامی

-----

1395

160

مقدمه ای بر علوم ورزشی از دیدگاه ACSM

جفری آ. پوتیگر

دکتر محمد شریعت زاده،، علی اکبر جهاندیده، آرزو ایلدرآبادی، یاسر فخرایی، دکتر حسین صمدی

1395

161

طراحی تمرین برای دوران بارداری و پس از زایمان

دکتر معصومه هلالی زاده

----

1396

162

آموزش حرکت درمانی (چاپ دوم)

-

دکنتر دانشمندی و همکاران

1396

163

تمرین مقاومتی و توانی در کودکان و نوجوانان

دکتر حمید رجبی و حسین رمضانی

----

1396

164

پرسشنامه خود توصیفی

 

زهرا عبدالملکی

1396

165

تغذیه برای ورزشکاران نخبه

 

دکتر هادی روحانی

1396

166

یوگا برای اضطراب و افسردگی

 

دکتر علیرضا آقابابا

1396

167

گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال 1395

 

پژوهشگاه و خانم دکتر راسخ

1396

168

فلش کارت حرکت شناسی (چاپ دوم)

 

فهیمه نجفی

1396

169

مکتب دهداری فراتر از فوتبال (چاپ دوم)

 

دکتر محمد خبیری،  مهدی غفوری یزدی

1396

170

اخلاق و ملاحظات حرفه ای در روان شناسی ورزشی

 

دکتر محمد خبیری

1396

171

هشت گام تا رهایی از کمردرد

 

دکتر شهرام آهنجان، مرتضی طولابی

1396

172

پژوهش های ورزشی: راه حل های تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS

جی .پی.ورما

دکتر شمس و همکاران

1397

173

نرم افزار های کاربردی در بیومکانیک- آنالیز حرکت

 دکتر شریف نژاد و همکاران

------

1397

174

بیومکانیک راه رفتن(تک نگار)

دکتر علیرضا نصیرزاده

------

1397

175

دینامیک اکتساب مهارت

------

دکتر غلامی و همکاران

1397

176

تمرین مقاومتی یرای پیشگیری و درمان بیماری های مزمن

-----

دکتر امانی و همکاران

1397

177

مقدمه ای بر آزمون  ورزشی قلبی-عروقی

---

دکتر محمد شریعت زاده و همکاران

1397

178

کنترل حرکتی  و یادگیری حرکتی

--

دکتر شهبازی و همکاران

1397

کلید واژه ها: کتاب های منتشره