زیر نویس

رونمایی از یک محصول فناورانه ورزشی پژوهشگاه در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

رونمایی از یک محصول فناورانه ورزشی پژوهشگاه در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گالری

حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور یک محصول برگزیده پژوهشگاه تربیت بدنی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، رونمایی شد.

ادامه مطلب