هیئت مدیره

تعداد بازدید:۱۳۰۹

دکتر علی کاشی (رییس هیات مدیره)

 

 

 

 

     رامین رحیمی  

دکتر صالح رفیعی

دکتر امین غلامی    

فهیمه محمد حسن  

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۳۹۸