ریاست

ریاست

دکتر علی شریف نژاد
سرپرست پژوهشگاه
 
دکترای بیومکانیک ورزشی، دانشگاه هومبولت برلین، آلمان، 1393

وضعیت شغلی

 •  مدیر گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 •  مدیر کارگروه مهندسی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 •  عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عصبی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 •  مدیر مرکز تخصصی ارزیابی ناهنجاری های پا، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 •  عضو اصلی و مدیر لینکداین سایت انجمن بیومکانیک اروپا، https://esbiomech.org   
 •  مدیر آزمایشگاه بیومکانیک بالینی بخش طب فیزیکی، بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران 

             
 افتخارات دانشگاهی

 •   عضو افتخاری بخش دانشجویی انجمن بیومکانیک اروپا
 •   اختراع چندین دستگاه و طرح ویژه در اداره ثبت اختراعات
 •   دیپلم افتخار از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران
 •   چاپ بیش از 35 مقاله علمی پژوهشی
 •  ترجمه و تالیف چندین کتاب در حوزه تمرینات اکسنتریک- نرم افزارهای بیومکانیک و ...
 •  استاد راهنمای دانشجویان دکترا برای دوره فرصت مطالعاتی
 •  استاد راهنما و مشاور چندین دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد
 •  رتبه اول مقطع کارشناسی

 زمینه های پژوهشی مورد علاقه

 •  ویژگیهای مکانیکی و مورفولوژی عضله و تاندون در افراد سالم و بیمار
 •  تاثیر تمرینات اکسنتریک و ارتعاشات بر عملکرد مکانیکی افراد سالم و بیمار
 •  بیومکانیک کفش ورزشی
 •  آنالیز بازی

 

 تلفن:        88529120-021
 وب سایت:             www.ssrc.ac.ir
 وب سایت شخصی:  www.sharifsportlab.com
 پست الکترونیک:     a.sharifnezhad@ssrc.ac.ir