کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد


پژوهشگاه علوم ورزشی در بهمن‌ماه 1393 اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز نموده و مقرر گردید تا در دو رشته فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی در سال 1395 اقدام به جذب دانشجوی کارشناسی ارشد نماید. از مجموع 64 دانشجوی کارشناسی ارشد، تعداد 21 دانشجو کارشناسی ارشد در در سال 1397 در گرایش‌های مدیریت بازاریابی ورزشی و فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی با موفقیت فارغ التحصیل شده و بقیه در حال تدوین پایان نامه و یا مشغول به تحصیل می باشند.
 

کلید واژه ها: کارشناسی ارشد