دوره تخصصی طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی برگزار شد

تعداد بازدید:۴۹۷
دومین دوره تخصصی طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی به مدت ۲ روز به‌صورت تئوری و عملی برگزار شد
دوره تخصصی طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دومین دوره تخصصی طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی باهدف آشنایی با اصول مقدماتی طراحی تمرینات اصلاحی برای ناهنجاری‌های قامتی با حضور دانشجویان و مربیان حوزه علوم ورزشی ۲۷ و ۲۸ تیرماه سال جاری توسط پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی برگزار شد.
شرکت‌کنندگان در این دوره تخصصی موضوعات مهمی همچون ارزیابی قامت و تشخیص ناهنجاری‌های قامتی، اصول طراحی تمرینات اصلاحی، اصول اصلاح رفتارهای حرکتی و طراحی تمرینات اصلاحی برای ناهنجاری اندام فوقانی و اندام تحتانی را به‌صورت تئوری و عملی فراگرفتند.

 

کلید واژه ها: دوره تخصصیطراحی و تجویز تمرینات اصلاحی


نظر شما :