اولین رویداد سرآمدان کار آفرینی ورزش (سکو)۱۶

اولین رویداد سرآمدان کار آفرینی ورزش (سکو)

اولین رویداد روایت تجربیات موفق در کارآفرینی ورزش ایران با استقبال کم نظیر...