چاپ مقاله پژوهشی عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در مجله معتبر خارجی

تعداد بازدید:۴۲۳
مقاله پژوهشی عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی دریکی از مجلات معتبر خارجی به چاپ رسید
چاپ مقاله پژوهشی عضو هیات علمی پژوهشگاه  تربیت بدنی و علوم ورزشی در مجله معتبر خارجی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه  تربیت بدنی و علوم ورزشی، مقاله پژوهشی دکتر حامد عباسی عضو هیات علمی پژوهشگاه با عنوان:
The Association Between the Isokinetic Muscle Strength and Lower Extremity Injuries in Young Male Football Players
 در نشریه بین المللی    Physical Therapy in Sportبا ضریب تاثیر 2 پذیرفته و برخط چاپ شد. شایان ذکر است: رتبه مجله فوق در حوزه علوم ورزشی 38 از 83 است و در چارک دوم (Q2) نشریات قرار دارد. 
دکتر عباسی در تشریح موضوع این مقاله اظهار کرد: فوتبال ورزش موردعلاقه بسیاری از افراد و به‌طور ویژه نوجوانان است. علاقه به فوتبال و پرداختن به آن به‌صورت حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای رو به افزایش است. مسلماً محبوبیت هر چه بیشتر این رشته ورزشی با تعداد بیشتر شرکت‌کنندگان همراه است. در کنار اثرات مثبت حضور در فوتبال، متأسفانه احتمال بروز آسیب‌های ورزشی ناشی از آن نیز بالاست. ازاین‌رو پژوهشگران همواره در پی راه‌های پیشگیری و کاهش آسیب‌ها هستند. در این راستا، اعتباربخشی به هرگونه آزمون غربالگری به‌منظور پیش‌بینی و پیشگیری از آسیب‌های فوتبال درگرو شناسایی ریسک فاکتورها از طریق پژوهش‌های آینده‌نگر است تا بتوان در گام بعدی با دستکاری آن‌ها، خطر وقوع آسیب‌ها را کاهش داد. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط بین قدرت ایزوکینتیک و آسیب‌های اندام تحتانی در بین بازیکنان زیر 21 سال ایران در طول یک‌فصل انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین حداکثر قدرت ایزوکینتیک و نسبت قدرت ایزوکینتیک گروه‌های موافق و مخالف اندام تحتانی با آسیب‌های اندام تحتانی ارتباط وجود دارد. ازاین‌رو توصیه می‌شود در طراحی آزمون‌های غربالگری و برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های فوتبال، قدرت ایزوکینتیک اندام تحتانی موردتوجه قرار گیرد.


                                                             لینک دسترسی
 

کلید واژه ها: چاپ مقاله پژوهشیعضو هیات علمی پژوهشگاهنشریه بین المللیدکتر حامد عباسی


نظر شما :