کد خبر : 33025 تاریخ انتشار : 1396/5/17-4:23:53
یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
اردیبهشت 97
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/33025
تاریخ برگزاری: 22 و 23 اردیبهشت 97
مکان برگزاری: تهران
برگزار کنندگان: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی