کد خبر : 33025 تاریخ انتشار : 1396/5/17-4:23:53
یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
اردیبهشت 96
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/33025
تاریخ برگزاری:
اردیبهشت 96
مکان برگزاری:
تهران 
برگزار کنندگان:
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی