کد خبر : 33024 تاریخ انتشار : 1396/5/17-4:19:46
سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها
8 و 9 آذر 1396
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/33024
تاریخ برگزاری:
8 و 9 آذر 1396
مکان برگزاری:
جزیره کیش - پردیس بین الملل دانشگاه تهران
برگزار کنندگان:
پردیش بین المللی کیش دانشگاه تهران
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی