کد خبر : 33022 تاریخ انتشار : 1396/5/17-4:1:29
دومین همایش ملی ورزش و بیماری ها
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/33022
تاریخ برگزاری:
19 و 20 اسفند 1395
مکان برگزاری:
جزیره کیش - پردیس بین الملل دانشگاه تهران
برگزار کنندگان:
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تهران