کد خبر : 33019 تاریخ انتشار : 1396/5/17-3:53:51
اولین همایش ملی ورزش و سرطان
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/33019
تاریخ برگزاری:
8 و 9 بهمن 1394
مکان برگزاری:
جزیره کیش - پردیس بین الملل دانشگاه تهران
برگزار کنندگان:
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پردیش بین المللی کیش دانشگاه تهران