کمیته اخلاق در پژوهش


کمیته اخلاق در پژوهش
کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی به منظور دستیابی به اهداف و ارزش­های والای اخلاقی و حفظ شان و کرامت انسانی و رعایت حقوق حیوانات در آزمایش­های مدل حیوانی از سال 1394 راه اندازی شده است.
این کمیته با هدف بررسی پروپوزال طرح­های تحقیقاتی و پایان­ نامه ­ها و رساله­ های دانشجویی با توجه به ملاحظات اخلاقی از قبیل رضایت آزمودنی­ها، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی­ها، حفظ آزمودنی­ها از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت رازداری، مراعات حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزش­های انسانی و اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق تشکیل شده است.
شرایط رضايت نامه آگاهانه
در تحقیقاتی که از آزمودنی انسانی استفاده می شود، ارسال رضایت نامه آگاهانه جهت بررسی درخواست محقق محترم ضروری است.
كسب رضايت آگاهانه و آزادانه در كليه مطالعاتی كه روي آزمودني انساني انجام مي­گيرد، الزامی است. اين رضايت بايد به شكل كتبي باشد. براي این منظور، پژوهشگر موظف است آزمودنی را از تمامی اطلاعاتی که می­توانند در تصمیم گیري او مؤثر باشند، آگاه سازد. موارد زیر بایستی در فرم رضایت نامه لحاظ گردد در غیر این صورت درخواست دریافت کد اخلاق در پژوهش امکان پذیر نخواهد بود. این اطلاعات شامل:
  • عنوان و اهداف پژوهش؛
  • روش اجرا؛
  • منابع تأمين بودجه؛
  • وابستگي سازماني پژوهشگر؛
  • فوايد پژوهش
  • زيانهايي که ممکن است متعاقب پژوهش بروز کند و تمهیدات لازم پژوهشگر در مودر آنها؛
  • هر آزمودني بايد بداند كه ميتواند هر لحظه كه بخواهد از مطالعه خارج شود و بايد دربارهي خطرات و زيانهاي بالقوهي ناشي از ترك زودرس پژوهش آگاه و پشتيباني شود.
  • پژوهشگر همچنين بايد به تمامي سؤالات و دغدغههاي اين افراد، با حوصله و دقت پاسخ بدهد. اين موارد بايد در رضايتنامهي آگاهانه منعكس شود.
برخي از افراد يا گروههايي از مردم، نظير افراد معلول، کم توان ذهني و کودکان که ممکن است بهعنوان آزمودني در پژوهش شرکت کنند، نميتوانند براي دادن رضايت، آگاهي يا آزادي لازم را داشته باشند. اين افراد يا گروهها آسيبپذير دانسته ميشوند و بايد مورد حفاظت ويژه قرار گيرند. در مطالعات روي گروههاي آسيبپذير، وظيفه  اخذ رضايت آگاهانه مرتفع نميشود. در مورد افرادي که سرپرست قانوني دارند، پژوهشگر موظف است که علاوه بر اخذ رضايت آگاهانه از سرپرست قانوني، متناسب با ظرفيت خود فرد، از وي رضايت آگاهانه اخذ کند. در هر حال، بايد به امتناع اين افراد از شرکت در پژوهش احترام گذاشته شود.
تذکر: در صورت بروز هرگونه مشکل و اختلاف نظر بین تیم تحقیق و آزمودنی ها، مرجع بررسی و اظهار نظر کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه می باشد.

پژوهشگران جهت دریافت تاییدیه اخلاقی از این کمیته می­توانند با مراجعه به سامانه ris.ssrc.ac.ir و ثبت نام در آن، پروپوزال پژوهشی همراه با فرم رضایتنامه های آگاهانه تحقیق و تصویر فیش پرداختی خود را ارسال نمایند.
فرم­های پیوست


شماره حساب پژوهشگاه: IR 760100004001022603001582 (فرم ساتنا) به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه تربیت بدنی با شناسه پرداخت  302022674140107005100300340001
مبلغ قابل پرداخت:
گواهی کمیته اخلاق در پژوهش بصورت انگلیسی صادر شده و مبلغ آن هفتصد هزار ریال می باشد.
جهت هرگونه پیگیری و رفع ابهام می توانید با جناب آقای یاشار گرجی نژاد به شماره تماس 88747884 داخلی 418 تماس حاصل فرمایید.