کمیته اخلاق در پژوهش


کمیته اخلاق در پژوهش
کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی به منظور دستیابی به اهداف و ارزش­های والای اخلاقی و حفظ شان و کرامت انسانی و رعایت حقوق حیوانات در آزمایش­های مدل حیوانی از سال 1394 راه اندازی شده است.
این کمیته با هدف بررسی پروپوزال طرح­های تحقیقاتی و پایان­ نامه ­ها و رساله­ های دانشجویی با توجه به ملاحظات اخلاقی از قبیل رضایت آزمودنی­ها، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی­ها، حفظ آزمودنی­ها از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت رازداری، مراعات حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزش­های انسانی و اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق تشکیل شده است.
پژوهشگران جهت دریافت تاییدیه اخلاقی از این کمیته می­توانند پروپوزال پژوهشی همراه با فرم رضایتنامه های آگاهانه تحقیق و تصویر فیش پرداختی خود را به آدرس اینترنتی ssri.ethics.c@gmail.com  ارسال کنند.
فرم­های پیوست


شماره حساب پژوهشگاه: IR 760100004001022603001582 (فرم ساتنا) به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه تربیت بدنی با شناسه پرداخت  302022674140107005100300340001
مبلغ قابل پرداخت:
گواهی کمیته اخلاق در پژوهش بصورت انگلیسی صادر شده و مبلغ آن هفتصد هزار ریال می باشد.
جهت هرگونه پیگیری و رفع ابهام می توانید با جناب آقای یاشار گرجی نژاد به شماره تماس 88747884 داخلی 418 تماس حاصل فرمایید.