معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


kordi.JPG
دکتر محمدرضا کردی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
 
معاونت پژوهشي يكي از معاونت‌های اصلي پژوهشگاه است كه وظيفه برنامه‌ریزی و پشتيباني علمي و فني امور پژوهشي پژوهشگاه را بر عهده دارد. همچنین فعالیت‌های مرتبط با مسائل آموزشی تحصیلات تکمیلی نیز یکی دیگر از مسئولیت‌های این معاونت است. مهم‌ترین وظایف اين معاونت به شرح ذيل است:
 • بررسی‌های لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعالیت‌های پژوهشي و آموزشي پژوهشگاه
 • ارزشيابي و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشي و آموزشي و ارزيابي عملكرد
 • کمک در تدوين برنامه‌های تحقيقاتي و آموزشي
 • اداره امور هیئت مميزه و همكاري با دبيرخانه هیئت‌امنای پژوهشگاه
 • نظارت بر حسن اجراي مقررات و آیین‌نامه‌های پژوهشي و آموزشي
 • اتخاذ تمهيدات لازم جهت ارتقاي كيفيت پژوهش و آموزش
 • تشكيل جلسات شوراي پژوهشي و تحصيلات تكميلي
 • تشكيل جلسات مديران ستادي پژوهشگاه
 • اداره امور واحدهاي تابعه
 • بررسي لزوم خريد يا جابجايي دستگاه‌ها و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي
 • برآورد نياز کارکنان متخصص مطابق برنامه‌های پژوهشي