معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

Sharifmejad-Final.jpg
دکتر علی شریف نژاد
معاونت پژوهشي و تحصيلات تکميلي
 
مرتبه علمی :
استادیار بیومکانیک ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکترای بیومکانیک ورزشی، دانشگاه هومبولت برلین، آلمان، 1393
    
 
وضعیت شغلی
 • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • مدیر گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • مدیر کارگروه مهندسی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عصبی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مدیر مرکز تخصصی ارزیابی ناهنجاری های پا، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضو اصلی و مدیر لینکداین سایت انجمن بیومکانیک اروپا، https://esbiomech.org    
 • مدیر آزمایشگاه بیومکانیک بالینی بخش طب فیزیکی، بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران               
   
افتخارات دانشگاهی
 • عضو افتخاری بخش دانشجویی انجمن بیومکانیک اروپا
 • اختراع چندین دستگاه و طرح ویژه در اداره ثبت اختراعات
 • ديپلم افتخار از جامعه مخترعين و مبتکرين ايران
 • چاپ بیش از 35 مقاله علمی پژوهشی
 • ترجمه و تالیف چندین کتاب در حوزه تمرینات اکسنتریک- نرم افزارهای بیومکانیک و ...
 • استاد راهنمای دانشجویان دکترا برای دوره فرصت مطالعاتی
 • استاد راهنما و مشاور چندین دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد
 • رتبه اول مقطع کارشناسي
 
زمینه های پژوهشی مورد علاقه
 • ویژگیهای مکانیکی و مورفولوژی عضله و تاندون در افراد سالم و بیمار
 • تاثیر تمرینات اکسنتریک و ارتعاشات بر عملکرد مکانیکی افراد سالم و بیمار
 • بیومکانیک کفش ورزشی
 • آنالیز بازی
نحوه ارتباط
 
تلفن محل کار:        88534735-021
وب سایت:             www.ssrc.ac.ir
وب سایت شخصی:  www.sharifsportlab.com
پست الكترونيك:     a.sharifnezhad@ssrc.ac.ir