در راستای ماموریت های سازمانی و در چارچوب قوانین به منظور توسعه و تحکیم همکاری ها و فعالیت های علمی، آموزشی و تحقیقاتی مشترک و پیشبرد و استمرار آن، بین سازمان ها و مراکز علمی تفاهم نامه هایی منعقد می گردد که می تواند ظرفیت های علمی قابل توجهی را خلق و دستیابی به تعالی در مرزهای مشترک را محقق نمایید.
از اینرو به منظور همکاری و هم افزایی از ارگان ها و سازمان ها و مراکز علمی دعوت به همکاری می گردد.
 
هدف
همکاری، تعامل و تبادل امکانات و ظرفیت های آموزشی و پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مشاوره ای و رفاهی در تمام زمینه های مرتبط با وظایف، با رعایت ضوابط.
 
اهم تفاهم نامه های منعقده پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 93 با:
 1. دانشگاه فردوسی مشهد
 2. مرکز مطالعات وپژوهش های سلامت اداری ومبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور
 3. دانشگاه فلورانس ایتالیا
 4. پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگ
 5. سازمان بهزیستی کل کشور
 6. اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
 7. معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش
 8. پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
 9. فدراسیون فوتبال
 
اهم تفاهم نامه های منعقده پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 94با:
 1. دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران
 2. دانشگاه گیلان
 3. دانشگاه فنی و حرفه ای
 4. ایرسا آلمان
 5. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 6. سازمان لیگ فوتبال
 7. فدراسیون جانبازان و معلولین
 8. صندوق حمایت از پژوهشگران
 9. پژوهشکده گیاهان دارویی
 10. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 11. پژوهشگاه استاندارد
 
  اهم تفاهم نامه های منعقده پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 95با:
 1. دانشگاه آلبورگ
 2. دانشگاه ووهان چین
 3. شرکت دانش سالار ایرانیان
 4. انجمن آلزایمر کشور
 5. دانشگاه البرز
 6. مرکز تحقیقات سرطان
 7. فاتب(فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)
 8. فدراسیون ورزشهای کارگری
 
در صورت درخواست عقد تفاهم نامه یا همکاری با پژوهشگاه تربیت بدنی اطلاعات خود را به فرمت زیر تکمیل نمایید و برای پژوهشگاه فکس نمایید. درخواست شما در اسرع وقت بررسی گردیده و با شما تماس گرفته خواهد شد.
 
سازمان یا دانشگاه متقاضی همکاری  
نام و نام خانوادگی رابط  
 
 
شماره تلفن ثابت
 
 
شماره تلفن همراه
 
 
آدرس ایمیل  
 
موضوع شرح تفاهم نامه  
 
 
مهم ترین اقدامات اجرایی پیش بینی شده در تفاهم نامه  
توضیحات تکمیلی  
 
 
تماس با ما:88747884 -88747632-88747793-88747836
داخلی410 خانم پیرعلایی

تفاهم نامه ها