در سالهاي اخير با پيگيري سیاست­ها وبرنامه‌هاي توسعه علمي، خوشبختانه شاهد رشد قابل توجه توليدات علمي در ورزش كشور بوده‌ايم، ولي آنچه كه مي‌تواند اين رشد را به توسعه پايدار كشور گره زده و موجب پويايي و اثربخشی مؤسسات علمي شود به‌كارگيري و تجاری‌سازی دستاوردهاي علمي در جهت تعالي و رفاه جامعه است. بررسی و تحليل چالشهای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فنّاوري عرصه ورزش کشور نشان ‌مي‌دهد که مشکلات اصلی در اين زمينه، عمدتاً به عدم تعریف درست پروژه‌های پژوهشی با هدف تجاری‌سازی و متناسب با نیازهای مشخص صنعت و جامعه، جهت­گیری اندک پروژه‌های موجود برای پاسخگویی به نیازهاي نهفته در بازار ملی یا بین‌المللی، کمبود احساس نیاز بخش تولید و خدمات به نوآوری، کمبود تجربه و توان تخصصی مورد نیاز برای تجاری‌سازی دستاوردها، مشخص‌نبودن نقش پژوهشگران در فرآیند تجاری‌سازی و کمبود انگیزه آنان برای حضور فعال در عرصه تجاری­سازی مربوط مي‌شوند. از جمله اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز 20 ساله كشور، اهميت دادن به تجاري شدن نتايج تحقيقات است، موضوع مهمي كه دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و فنآوري،  محققين و مبتكرين در گذشته كمتر به آن توجه داشته اند.  بدون شك ادامه اين نوع نگرش نمي تواند توليد ثروت دانش محور را در آينده نزديك تضمين نمايد. ایجاد دفتر تجاری سازی فناوری در پژوهشگاه علوم ورزشی تحقق این دغدغه و رسیدن به اهداف مورد انتظار می باشد.

اهداف:
 • تسهيل ارتباط بين اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه و ساير سازمان ها و ارائه راهنمايي هاي لازم در تمام زمينه هاي تحقيقاتي پژوهشگاه در جهت انتقال دانش فني و فعاليت هاي تجاري سازي، حصول اطمينان از اينكه اطلاعات از بخش هاي مربوطه به افراد متقاضي داده مي شود.
 • كمك به محققان در شناسايي پتانسيل هاي تجاري اختراعاتشان، و ارائه راهنمايي در خصوص تجاري سازي اختراعات
 • تسهيل همكاري اعضاء هيئت علمي با ساير مؤسسات و سازمان ها به منظور انتقال دو جانبه نتايج تحقيقات و دانش فني
 • يافتن فرصت هاي مناسب براي تحقيقات عمدۀ جديد، ابتكارهاي جديد در زمينۀ انتقال تكنولوژي
 • ارتقاء سطح مشاركت مؤسسه در توليد و انتشار فناوري و نوآوري از طريق ساماندهی و هدايت فعاليت‌هاي مرتبط با به‌کارگیری و تجاری­سازی دستاوردهای پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای مؤسسه و ايجاد زمينة بهره‌برداري از اين دستاوردها در داخل و خارج كشور
 • ارتقاء نقش حمایتی سازمان از پژوهشگران/نوآوران (داخل و خارج از سازمان)
 •  رساندن نتایج تحقیق پژوهشگران عضو و غير عضو سازمان به بازار
 •  ارتقاء نقش حمایتی سازمان در رابطه با توسعه فن­آوری
 • ارتقاء نقش حمایتی سازمان در تولید ثروت دانش محور
 • گسترش بازار محصولات دانایی محور
 • ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان
 • ایجاد فرهنگ و تعمیق اهمیت و نقش تجاری شدن نتایج تحقیقات در سطح سازمان و جامعه
 • پيش‌بيني و اجراي سازوكارهاي مناسب جهت تجاري‌سازي فناوري
 • ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه اهداف پژوهشگاه
 • تهيه گزارشات و پيشنهادات مربوط به حوزه مالكيت فكری و ارائه راهكارهای پيشنهادی به مسئولین پژوهشگاه
 • تهيه و تصويب آيين نامه‌ها و مقررات داخلی پژوهشگاه در حوزه مالكيت فكری
 • ارائه پيشنهادات درخصوص بهبود و ارتقاء نقش مالكيت فكری در اجرای سياستهای اقتصاد مقاومتی
 • بررسی امكان ورود اختراعات به بازار دارايی فكری
 • بررسی قابليت تجاری‌سازی گواهينامه‌های ثبت اختراع
 • راه اندازی كسب و كارهای فناوری براساس اختراعات ثبت شده
 • راه اندازی واحدهای R&D به شکل مستقل یا با همکاری سایر سازمان ها
 • تدوين چارچوب‌ها و مقررات بر اساس اسناد بالادستی
 • اخذ تاييديه‌های لازم از سایر سازمانها در مورد اختراعات و محصولات جدید ورزشی
 • ارائه مشاوره در زمينه‌ امور مربوط به دارايی‌های فكری
 • ثبت اختراع(محصول، نرم افزار) دستاوردهای تحقيقاتی پژوهشگاه
 • ارائه پيشنهادات تشويقی و حمايت از مخترعين
 • برگزاری سمينارها، هم‌انديشی‌ها و دوره‌های آموزشی در خصوص مبحث مالكيت فكری وچالشهای مرتبط
 • انجام امور مربوط به داوری و كارشناسی پرونده‌های ثبت اختراع ارجاع شده از طرف اداره ثبت اختراع به داوران
 • هماهنگ سازی و هدفمند کردن تلاش ها و فعالیتهای تحقیقاتی سازمان، سرمایه گذاران و پژوهشگران در  تجاری سازی
 • حمایت از افراد حقیقی و حقوقی در تسهیل و سرعت بخشیدن به رسیدن نتیجه تحقیق به بازار و صنعت از طریق تحت لیسانس قراردادن نتایج تحقیق/فن آوریها
 • ایجاد بستر های لازم برای واگذاری نتایج تحقیق در هر مرحله و سطح.
 • جذب حمایت های مالی در راستاي برنامه های تجاری سازی
 • تشویق مدیران صنایع و صاحبان سرمایه برای مشارکت در برنامه های تجاری سازی.
 • ایجاد زمینه های لازم در سازمان برای رفع نیازمندی های تحقیق و توسعه ای شرکت ها و صنایع در حال فعالیت یا در حال احداث
 • ایجاد بستر لازم برای اجرای دوره های آموزشي تجاری سازی.
 • تبلیغ و بازاریابی با شیوه های مختلف برای عرضه تولیدات و سایر توانمندیهای پژوهشگاه
 • انجام بررسی های امکان پذیری طرح ها ( کارشناسی طرحها) از لحاظ علمی، فنی، اقتصادی، اجرایی
 • بررسی و ارزیابی پیشرفت قراردادها و طرحها و نظارت بر نحوه اجرای طرحها و تهیه گزارشات لازم
 • همکاری و نظارت بر تکمیل مستندات طرحهای تجاری سازی
 • تهیه و تدوین قرارداد اجرای طرحها با مراکز صنعتی و ...
 • ایجاد بانک اطلاعاتی و تشکیل پرونده و حفظ و نگهداری اسناد و مدارک قراردادها و طرح ها
 • شناسایی و همکاری در زمینه انتقال و جذب فناوری های خارجی مورد نیاز کشور در راستای زمینه های تخصصی پژوهشگاه
 • کمک در تهیه گزارشات و آمار و اطلاعات مورد نیاز
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

تجاری سازی