پژوهش نامه

مقدمه
به‌منظور انتقال سريع و كاربردي اطلاعات علمي و تخصصي مستخرج از طرح‌هاي انجام پذيرفته در پژوهشگاه تربيت‌بدني و علوم ورزشی، پژوهش‌نامه‌هاي كاربردي مطابق شیوه‌نامه ذيل ساماندهي مي‌گردد.
 
اهـــداف
 1. كاربردي كردن پژوهش‌هاي انجام پذيرفته در پژوهشگاه تربيت‌بدني و علوم ورزشی
 2. تسهيل فرايند فن‌آوري و كاربست يافته‌هاي پژوهشي
 3. بسترسازی مناسب براي استفاده بهينه از توليدات علمي پژوهشگاه در سازمان‌هاي ورزشي كشور
 4. افزايش انگيزه در پژوهشگران طرح‌هاي پژوهشي پژوهشگاه
 5. افزايش گسترده انتشار اطلاعات حاصل از پژوهش‌هاي علمي
 
فرايند اجرا

       الف) امور مربوط به محتوا
 1. انتخاب طرح‌هايي كه قابليت تبديل به پژوهش نامه رادارند بر عهده رئيس دستگاه، معاون پژوهشي و يا گروه مربوطه مي‌باشد.
 2. نحوه و تنظيم انتشار پژوهش نامه بر پایه بند (ج) مي‌باشد.
 3. واژه پژوهش‌نامه، عنوان كامل طرح و نام مجري بر روي جلد اين پژوهش‌نامه‌ها آورده شود.
 4. اسامي ناظر و همكاران اصلي را در مقدمه پژوهش نامه ذكر شود.
 5. ويرايش ادبي پژوهش‌نامه در صورت نياز بر عهده پژوهشگاه مي‌باشد.
 6. درصورتی‌که مجري طرح علاقه‌مند به تدوين پژوهش نامه نباشد، پژوهشگاه رأساً نسبت به تدوين و انتشار آن اقدام خواهد كرد.
 
ب) مالكيت معنوي
با توجه به اينكه مالكيت معنوي پژوهش‌های حاصل از طرح‌هاي پژوهشي در اختيار پژوهشگاه مي‌باشد، بنابراين كليه امتيازات حاصل از توليد پژوهش نامه نيز در اختيار پژوهشگاه می‌باشد.
 
ج) نحوه تنظيم
 1. با توجه به تخصصي بودن پژوهش نامه و اينكه هدف پرداختن محدوديت موضوع تحت بررسي، پژوهش نامه در 60 تا 100 صفحه تهيه و تنظيم گرديده (هر صفحه 20 سطر با قلم نازنين با اندازه 13 و با احتساب پاورقي‌ها) و يك نسخه (قطع رقعي) به همراه CD مربوطه به پژوهشگاه ارسال گردد.
 2. تناسب جدول‌ها، شكل‌ها، و نمودارها با متن لازم و ضروري است (با ذكر شماره و عنوان در بالا و توضيحات منبع در ذيل آن).
 3. در طول تهيه، تدوين و چاپ اثر جهت رفع مشكلات و موانع احتمالي، ارتباط و همكاري مستمر با پژوهشگاه صورت پذيرد.
 4. مسئوليت انجام صفحه‌آرایی بر عهده نويسنده و طراحي طرح روي جلد بر عهده پژوهشگاه مي‌باشد.
 5. نقل ارجاعات مربوط به منابع در صورت نياز در متن پژوهش نامه آورده شود.
 6. فهرست منابع (کتاب‌نامه) در انتهاي پژوهش نامه آورده شده و مأخذ نويسي بر اساس روش‌هاي علمي انجام پذيرد.