کد خبر: 35283 تاریخ انتشار : 1397/10/9-8:25:55

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد.
سالروز حماسه 9 دی ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ، گرامی باد
سالروز حماسه 9 دیماه ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ، گرامی باد.

مردم عزیز ما در روز نهم دی، آنچنان عظمتی از خود نشان دادند که دنیا را خیره کرد.
 ( مقام معظم رهبری)                                                                                                                            
©2019 All Rights Reserved