کد خبر: 35038 تاریخ انتشار : 1397/7/10-11:52:56

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

گزارش تصویری مراسم سالگرد تاسیس پژوهشگاه علوم ورزشی
گزارش تصویری مراسم سالگرد تاسیس پژوهشگاه علوم ورزشی
گزارش تصویری مراسم سالگرد تاسیس پژوهشگاه علوم ورزشی
(مربوط به 18 شهریور 1397) 


 
©2018 All Rights Reserved