کد خبر: 35022 تاریخ انتشار : 1397/7/10-8:57:31

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

کتاب « تجارت و کسب‌وکار ورزشی » منتشر شد
کتاب « تجارت و کسب‌وکار ورزشی » اثر یانگ هون لی، رودنی فورت ترجمه دکتر محسن اسمعیلی، دکتر جواد غلامیان، فهیمه محمدحسن منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی، کتاب « تجارت و کسب‌وکار ورزشی»تألیف یانگ هون لی، رودنی فورت و ترجمه دکتر محسن اسمعیلی عضو هیات علمی پژوهشگاه، دکتر جواد غلامیان مدرس دانشگاه فردوسی مشهد، فهیمه محمدحسن دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی و کارشناس روابط بین الملل از پژوهشگاه علوم ورزشی  و جواد مرادی دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران  منتشر شد
کتاب مذکور شامل چهار فصل تحت عناوین: "تعادل رقابتی، حضور و درآمد"،" ساختار دولتی"، "سرمایه انسانی و موضوعات مربوط به کار" و ورزش و جامعه می باشد.
کتاب تجارت و کسب‌وکار ورزشی می‌تواند روی ورزش‌های انفرادی، ورزش‌های عمومی، ورزش‌های حرفه‌ای یا ورزش‌های آماتورتمرکز داشته باشد. هر بخش از کتاب، تحلیل مناسبی را باهدف توسعه درک از ورزش و کسب‌وکار و تجارت ورزشی فراهم می‌کند و یا به دست‌اندرکاران ورزش در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه‌های ورزشی کمک می‌کند. بخش‌های مختلف ممکن است دربرگیرنده یک یا تمامی قسمت‌های ذیل باشند: مدل تئوری و تحلیلی، مباحث تجربی یا توصیف و تفسیر اصول، سیاست‌ها، قوانین و حقوق.
کتاب «تجارت و کسب‌وکار ورزشی» در 485 صفحه و به قیمت: 250،000 ریال است به تازگی منتشرشده است.

©2018 All Rights Reserved