کد خبر: 32933 تاریخ انتشار : 1396/3/6-6:5:26

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

نشريه شماره 18 مطالعات روان‌شناسی ورزشي منتشر شد.
هجدهمين شماره فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات روان‌شناسي ورزشي ( زمستان 1395) از سوی واحد انتشارات پژوهشگاه علوم ورزشی منتشر شد.
هجدهمين شماره فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات روان‌شناسي ورزشي ( زمستان 1395) از سوی واحد انتشارات پژوهشگاه علوم ورزشی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی، در این شماره از نشریه مقالاتی چون: نقش واسطه‌ای جهت‌گیری دینی با سطح فعالیت جسمانی و خود پندارۀ جسمانی در پسران 18- 15 سال، ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظر‌شدة انگیزش ورزشی در دانشجویان ورزشکار، شناسایی روش‌های مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ایرانی، اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در ورزشکاران به چاپ رسیده است.
 از دیگر مقالات چاپ‌شده در این نشریه می‌توان به ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی سیاهة ذهن آگاهی ورزشی، روابط ساختاری کارآمدی مربیگری، خودکارآمدی بازیکنان و کارآمدی جمعی در تیم‌های حرفه‌ای بسکتبال بانوان، مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی، آموزش آرام‌سازی کاربردی و تصویر‌سازی‌ ذهنی بر کاهش اضطراب‌ حالتی شناختی ورزشکاران نخبه، نقش اضطراب صفتی در اثربخشی بازخورد به کوشش‌های موفق و ناموفق بر یادگیری تکلیف کنترل نیرو اشاره کرد.
علاقه‌مندان براي دريافت نسخه الکترونيک نشریه مي‌توانند به سامانه نشريه و براي دريافت نسخه چاپي آن به قسمت "اشتراک نسخه چاپي نشريه" در سامانه نشريه مراجعه نمايند.
 
 
©2018 All Rights Reserved