کد خبر: 35154 تاریخ انتشار : 1397/8/11-14:24:40

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

جلسات دفاع پایان‌نامه‌های دانشجويان کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم ورزشی برگزار شد
جلسات دفاع پایان‌نامه‌های دانشجويان کارشناسی ارشد در محل پژوهشگاه علوم ورزشی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم وزشی، جلسات دفاع پایان‌نامه‌های دانشجويان کارشناسی ارشد ورودی سال 95 مشترک پژوهشگاه علوم ورزشی و دانشگاه غیرانتفاعی البرز قزوین، طی یک هفته گذشته با حضور اساتید داور برگزار شد و چهار نفر از دانشجویان گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی و سه نفر از دانشجویان گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی از پایان‌نامه خود دفاع و این دوره را با موفقیت به اتمام رساندند. پیش‌بینی می‌شود تمامی دانشجویان ورودی 95 این دو گرایش تا پایان سال جاری موفق به اتمام دوره کارشناسی ارشد شوند.
 
©2019 All Rights Reserved