مدیریت نظارت و ارزیابی

راسخ-(1).jpg

دکتر محمدحسین قربانی
مدیر نظارت و ارزیابی

سازمان ها به منظور تحقق اهداف مشخصی شكل مي‌گيرند. از این رو لازم است همواره كيفيت و عملكرد آنها مورد ارزيابي و نظارت قرار گيرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف و در پرتو نتايج حاصل، مسير فعاليت ها و اقدامات هدايت گردد.
 یکی از وظایف هر مجموعه، شناخت وضعیت موجود، آگاهی از میزان تحقق رسالت ها و اهداف معین شده فرادستی و ارزیابی حرکت آن در مسیر راهبردها و برنامه های تعریف شده برای رسیدن به اهداف است. ارتقاء کارآمدی سیستم و رصد فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف، خود برای حرکت به سمت تعالی از ضرورت های وجود نظارت بر عملکرد و ارزیابی هر سازمانی است. از این رو  براساس ماده 5 اساسنامه شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، در هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وپژوهشي، مديريت نظارت و ارزیابی تحت نظر مستقيم رياست مؤسسه شکل می‌گیرد که اشراف و كاركرد دفتر مذکور، در هر سيستمي بر ساير كاركردها ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
 
اهداف
به‌طورکلی هدف ارزیابی پژوهشگاه  کمک به تصمیم‌گیری، بازنگری و بازخورد در سطوح مختلف اجرای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، علمی- اجرایی و فرهنگی است  و شامل موارد زیر هست:
 • شناسایی وضعیت موجود  پژوهشگاه  برم بنای عملکرد و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت‌ها به‌صورت ارزیابی ادواری سه‌ماهه از همکرد پژوهشگاه و در راستای شاخص‌های نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • بهبود تصمیم‌گیری در مورد فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اهداف آینده
 • ارتقاء توانمندی پژوهشگاه در ارائه خدمات کیفی و کمی و رقابت‌پذیری در فضای ملی و بین‌المللی  
 • اهم  وظایف
 • اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت متبوع در خصوص ارزیابی عملکرد پژوهشگاه به‌ویژه فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی.
 • جمع‌آوری اطلاعات وادار موردنیاز در چهارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و دسته‌بندی اطلاعات مربوط به آن و تهیه گزارش برای ارسال به مبادی ذی‌ربط.
 • همکاری با گروه‌های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم.
 • تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی پژوهشی، فرهنگی دانشجویی اجرایی و... و ارائه آن به ریاست پژوهشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم در مقاطع زمانی معین.
 • زریابی ارتقا کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی،  پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی و  اجرایی و میزان کارایی برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌های تعیین‌شده.
 • بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه‌های پژوهشی و واحدهای تابعه پژوهشگاه و ارائه گزارش به معاونت‌های ذی‌ربط پژوهشگاه.
 • بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در پژوهشگاه و ارائه طرح‌های مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش پژوهشگاه.
 • نظارت و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران پژوهشگاه با هماهنگی و همکاری معاونت‌های ذی‌ربط.
 • تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم درزمینه نظارت و ارزیابی
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات حاکم بر پژوهشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست پژوهشگاه و یا معاونت‌های ذی‌ربط