رئیس پژوهشگاه

ghra.jpg

دکتر علی شریف نژاد
سرپرست پژوهشگاه
 
 مرتبه علمی :
 
  • استادیار بیومکانیک ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • دکترای بیومکانیک ورزشی، دانشگاه هومبولت برلین، آلمان، 1393
 وضعیت شغلی
 وضعیت شغلی
 سرپرست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 مدیر گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 مدیر کارگروه مهندسی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عصبی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 مدیر مرکز تخصصی ارزیابی ناهنجاری های پا، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 عضو اصلی و مدیر لینکداین سایت انجمن بیومکانیک اروپا، https://esbiomech.org   
 مدیر آزمایشگاه بیومکانیک بالینی بخش طب فیزیکی، بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران 
             

 افتخارات دانشگاهی
  عضو افتخاری بخش دانشجویی انجمن بیومکانیک اروپا
  اختراع چندین دستگاه و طرح ویژه در اداره ثبت اختراعات
  ديپلم افتخار از جامعه مخترعين و مبتکرين ايران
  چاپ بیش از 35 مقاله علمی پژوهشی
 ترجمه و تالیف چندین کتاب در حوزه تمرینات اکسنتریک- نرم افزارهای بیومکانیک و ...
 استاد راهنمای دانشجویان دکترا برای دوره فرصت مطالعاتی
 استاد راهنما و مشاور چندین دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد
 رتبه اول مقطع کارشناسي

 زمینه های پژوهشی مورد علاقه
 ویژگیهای مکانیکی و مورفولوژی عضله و تاندون در افراد سالم و بیمار
 تاثیر تمرینات اکسنتریک و ارتعاشات بر عملکرد مکانیکی افراد سالم و بیمار
 بیومکانیک کفش ورزشی
 آنالیز بازی
 نحوه ارتباط
 تلفن محل کار:        88529120-021
 وب سایت:             www.ssrc.ac.ir
 وب سایت شخصی:  www.sharifsportlab.com
 پست الكترونيك:     a.sharifnezhad@ssrc.ac.ir