رئیس پژوهشگاه

ghra.jpg

دکتر رضا قراخانلو
رئیس پژوهشگاه
 
خلاصه سوابق 
بهمن ماه 95
 
  رضا قراخانلو - استاد پایه 30 دانشگاه تربيت مدرس
  • داراي مدرك دكتري فيزيولوژي ورزش از دانشگاه مونترال،  كانادا
  • چاپ بیش از  120 مقاله داخلي، 42 مقاله خارجي 
  • تأليف و ترجمه 21 جلد كتاب و انجام 8 طرح تحقيقي
  • 29 سال سابقه متناوب مديريت در عرصه ورزش كشور
  • در حال حاضر رئیس پژوهشگاه علوم ورزشی- وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
  مشروح سوابق:
 
  1. وضعيت تأهل: متأهل و داراي دو فرزند   
         سال و محل تولد: 1337، تهران

 
2) مدارج تحصيلي:
1. ليسانس تربيت بدني از دانشگاه تربيت معلم تهران (1365)
2. فوق ليسانس آسيب شناسي ورزشي و حركت درماني از دانشگاه تربيت مدرس (1368)
3. دكتراي فيزيولوژي ورزش از دانشگاه مونترال- كانادا (1377)

3) طرحهاي تحقيقاتي
1. مطالعه صدمات ورزشي  از ديدگاه مربيان با سابقه و ورزشكاران نخبه
2. طراحي و ساخت دستگاه تردميل جوندگان
3. بررسي نحوه گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين تهراني با تأكيد بر نقش تربيت بدني و ورزش
4. بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر تهراني با تأكيد بر نقش تربيت بدني و ورزش
5. بررسي موانع و مشكلات توسعه تحقيقات تربيت بدني و علوم ورزشي
6. مطالعه، طراحي و تدوين آزمونهاي سنجش آمادگي ورزشكاران نخبه در رشته‌هاي مختلف ورزشي
7. بررسي وضعيت موجود و تدوين شاخص‌هاي استعداديابي در فوتبال
8. مطالعه ويژگيها، توانمنديها و شناسايي قطب‌هاي ورزش قهرماني استانهاي مختلف كشور
9. اجراي حدود 57 طرح تحقيقاتي در حوزه فيزيولوژي ورزش، در قالب پايان نامه/رساله كارشناسي ارشد/دكتري

 4)برخی از مقالات داخلي
1. برآورد توان بي‌هوازي با آزمون پرش زيگزاگ جديد با نام آزمون بي‌هوازي تربيت مدرس (TMAT) فصلنامه علمي – پژوهشي المپيك – سال شانزدهم (پياپي 42) تابستان 1387
2. هنجاريابي BMI,WC,WHR و درصد چربي بدن در مردان 30-55 ساله شهر تهران – حركت – شماره 20 تابستان 83
3. هنجاريابي WSR,WC,WHR,BMI درصد چربي و ارتباط آنها با فعاليت بدني در زنان 30-55 ساله شهر تهران- فصلنامه المپيك- سال دوازدهم- شماره 3 (پياپي 27) -1383
4. مقايسه آثار يك جلسه تمرين شديد در محيطهاي معمولي و گرم بر غلظت‌هاي ايمونوگلوبولين A و كورتيزول بزاقي در دوندگان استقامت مرد- فصلنامه المپيك- سال سيزدهم – شماره (پياپي 29)- 1384
5. بررسي نيمرخ تركيب بدني، فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي بازيكنان نخبه فوتسال ايران – فصلنامه المپيك – سال سيزدهم- شماره 2 (پياپي30) – 1348
6. بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين – حركت – شماره 6- 1379
7. تأثير تمرينات هوازي متوسط و شديد بر فعاليت‌ آنزيم پارااكسوناز (PON1) و نيمرخ ليپيدي سرم مردان سالم غير ورزشكار- فصلنامه المپيك – سال يازدهم- پياپي 24-1382
8. بررسي و مقايسه توان هوازي و توان بي‌هوازي بازيكنان تيم ملي فوتبال جوانان ايران در پست‌هاي متفاوت بازي – فصلنامه المپيك – سال دوازدهم – پياپي 26-1383
9- تأثير برنامه تمريني زير بيشينه شنا بر تغييرات غلظت ANP پلاسما و فشار خون مردان ميانسال مبتلا به ازدياد فشار خون اوليه – مجلة علوم دانشگاه- شماره 11-1382
10 بررسي و مقايسه تأثير سه روش تمريني پرشهاي عمقي بر شاخصهاي الكترومايوگرافي ورزشكاران 16-18 ساله باشگاهي- فصلنامه المپيك- سال دوازدهم- پياپي 26-1383
11. اثر مكمل كولين و محلول كربوهيدرات بر عملكرد استقامتي، گلوكز و چربيهاي خون دوچرخه‌سواران ورزيده- فصلنامه المپيك – سال دوازدهم- پياپي 26-1383
12. ضرورت استفاده از مربيان خارجي فوتبال از ديدگاه كارشناسان- پژوهش در علوم ورزشي – شماره 7- 1384
13. تجزيه و تحليل نوع و ميزان فعاليت‌هاي بدني دفاع‌ها و هافبك‌هاي ليگ برتر فوتبال ايران- حركت- شماره 21-1382
14. تأثير برنامه‌ تمريني بر نسبت فعاليت الكتريك عضلات پهن داخلي مايل به پهن خارجي در زنجيرة حركتي بسته زانو- فصلنامه المپيك- سال سيزدهم- پياپي 31-1384
15. ارتباط بين فعاليت‌ آنزيم پارا اكسوناز/آريل استراز با سطوح ليپيدي سرم- مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند- دوره 12- شماره 3و4 – 1384
16. تأثير تمرينات هوازي شديد و متوسط بر سلامت عمومي مردان غير فعال – پژوهش نامة علوم ورزشي- سال اول- شماره 2-1384
17. ساخت نوارگردان (تردميل) جوندگان- پژوهش در علوم ورزشي – شماره 10-1385
18. توصيف و تعيين رابطة بين ويژگيهاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي با موفقيت تكواندوكاران- فصلنامه المپيك- سال 14- پياپي 36-1385
19. اعتبار آزمونهاي كانكاني قديم و جديد در برآورد آستانة بي‌هوازي مردان فعال- فصلنامه المپيك- سال 15-پياپي 37-1386
20. تأثير تمرينات هوازي متوسط و شديد بر فعاليت آنزيم آريل استراز (ARE) و ظرفيت اكسايشي تام (TAC) مردان سالم غير فعال – پژوهش در علوم ورزشي – شماره 9-1384
21. مقايسه امتيازگيري افراد شركت كننده در مسابقات انفرادي تنيس روي ميز بازيهاي المپيك 2004 آتن- فصلنامه المپيك- سال 15- پياپي 38-1386
22. مقايسه ميزان چربي‌هاي خون، درصد چربي زير پوستي و تعيين رابطه آنها- فصلنامه علمي- پژوهشي المپيك- سال هشتم شماره 18-1379
23. بررسي آثار چهار نوع بازيافت فعال و غير فعال در ركورد شناي صدمتر قورباغه در شناگران نخبه – فصلنامه علمي- پژوهشي المپيك سال دهم- شماره 18-1381
24. بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر تهراني- فصلنامه ورزش شماره هشتم
25. بحثي پيرامون نحوه پيشگيري از آسيبهاي ناشي از گرما در دوهاي استقامت- فصلنامه ورزش
26. توزيع CGRPدر NMJ عضلات مختلف موش سفيد، متعاقب افزايش فعاليت بدني – دو ماهنامة علمي- پژوهشي دانشور پزشكي – سال 15- شماره 72- دي 1386
27. بررسي صدمات ورزشي (ميزان، شيوع، علل انواع و پيشگيري)  از ديدگاه مربيان با سابقه و ورزشكاران نخبه- فصلنامه المپيك شماره 14-1379
28. مطالعه رابطه ميان دوره قاعدگي، شدت تمرينات و بروز آسيب‌هاي ورزشي- فصلنامه المپيك
29. شناسايي موانع و مشكلات پژوهشي در تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاه‌هاي كشور- فصلنامه پژوهشي در ورزش شماره 1- 1381
30. هنجاريابي نسبت دور كمر به دور لگن (WHR) در مردان 40 سال به بالاي شهر اهواز و ارتباط آن با عوامل خطر زاي قلبي- عروقي و ديابت. فصلنامه المپيك سال دهم- شماره 3 و4 (پياپي 22)، پاييز و زمستان 1381
31. بررسي اثر ويتامين E وc در پيشگيري از ضعف سيستم ايمني در وزرشكاران، فصلنامه المپيك سال دهم – شماره 3 و 4 (پياپي 22) پاييز و زمستان 1381
32. اثر تمرينات هوازي بر سايز LDL و آپوپروتئين‌هاي پلاسمايي در مردان ميانسال، چهارمين شماره نشريه حركت - زمستان 81
33. اثر تمرينات كشتي در پيش از فصل و فصل مسابقه روي سيستم ايمني سلولي و كورتيزول سرم كشتي گيران جوان، دوازدهمين شماره نشريه حركت -تابستان 81
34. بررسي تأثير قطع تمرينات با وزنه در فصل مسابقه بر عملكردي دوندگان سرعت، دوزادهمين شماره نشريه حركت تابستان 18
35. سازش‌هاي ساختاري و عملكردي قلب ورزشكاران (فوتباليست‌ها)، يازدهمين شماره نشريه حركت - بهار 81
36. اثر تمرين استقامتي به شكل دويدن بر روي نوار گردان بر مقدار CGPR درجسم موتونرون‌هاي كمري موش سفيد، چهل و يكمين دو ماهنامه علمي – پژوهشي دانشور پزشكي- آبان 81
37. مقايسه اثر شدت تمرينات هوازي بر عاملهاي خطر زاي قلبي – عروقي در مردان بزرگسالان، بيست و سومين شماره فصلنامه المپيك- بهار و تابستان 82
38. تأثير دوازده هفته تمرين مقاومتي بر پاسخ برخي از هورمونهاي آنابوليك- پژوهشي در علوم ورزشي – شماره 11- سال 1385
39. ارزشيابي نقش مربيان خارجي در موفقيت تيمهاي ملي و باشگاهي فوتبال ايران- فصلنامه المپيك – سال 12 پياپي 27- 1383
40. اثر يك برنامه تمريني استقامتي بر مقدار نيتريك اكسايد پلاسمايي و ميزان تغييرات آن با دريافت مكمل ال- آرژنين در موش سفيد- فصلنامه المپيك – سال 12- پياپي 27-1383
41. واكنشهاي GH, IGF.I, IGFBPS و تستوسترون به يك جلسه فعاليت بدني شديد- فصلنامه المپيك – سال 12- پياپي 28- 1383
42. ارزيابي روند- تغييرات تركيب بدني و Vo2max و همبستگي بين آنها در پسران 11-18 سال – فصلنامه المپيك- سال 15- پياپي 40-1386
43. مقايسه اثر سه نوع تمرين قدرتي، استقامتي، و موازي (تركيب قدرتي و استقامتي) بر ويژگيهاي بيوانرژيك، قدرت بيشينه، و تركيب بدني مردان تمرين نكرده- فصلنامه المپيك- سال 15- پياپي 4- 1386
44. بررسي تأثير يك برنامه بازتواني ورزشي قلبي بر روي ميزان تغييرات ايسكمي خاموش و كسر خروجي در بيماران مبتلا به سكته قلبي- طب و تزكيه- سال 14-1384
45. اثر هشت هفته تمرينات فوتبال بر غلظت متابوليت‌هاي فيزيك اكسايد و ارتباط آن با گرفتگي عضلات- فصلنامه پژوهش در ورزش – شماره يك- 1381
46. بررسي نگرش اقشار مختلف دربارة حضور تماشاچيان زن در ميدان ها و رقابت هاي ورزشي مردان – پژوهش در علوم ورزشي- شماره 17- زمستان 1386.
47. اثر تمرين مقاومتي و مكمل سازي كراتين بر تراكم استخواني مردان جوان – پژوهش در علوم ورزشي- شماره 20- پاييز 1387
48.مقايسه امتياز گيري با استفاده از تكنيكها و تاكتيكهاي حملهاي و دفاعي در مسابقات دو نفره تنيس روي ميز المپيك 2004 اتن-نشريه مطالعات علوم ورزشي-ش 1-زمستان 1387
49.اعتبار استانه تنفسي جبراني در براورد شدت بحراني-پژوهش در علوم ورزشي-ش ، 21 زمستان 1387
50- مطالعه ارتباط بين تغييرات IL-6  و CK سرم دختران فعال پس از دو نوع فعاليت زير بيشينه درونگرا و برونگرا- فصلنامه المپيك- سال17- پياپي 46-تابستان 1388
51- تاثير مصرف كوتاه مدت 20و 30 گرم مكمل كراتين منو هيدراتبر اجراي بيهوازي و لاكتات خون كشتي گيران- فصلنامه المپيك- سال17- پياپي 46-تابستان 1388
52. طراحي ازمون پله بيشينه با نام TMST براي براورد -VO2max - فصلنامه المپيك- سال17- پياپي 46-تابستان 1388
53-توزيع CGRP درNMJ عضلات مختلف موش سفيد، متعاقب افزايش فعاليت بدني- دانشور-سال 15-شماره 72-1386 تكرارياست با شماره 26
54-اثر تمرين مقاومتي بر سطوح سرمي ميوستاتين،GASP-1, IGF-I IGFBP-3 درمردان جوان.علوم حركتي و ورزش: سال 7-جلد اول- شماره 13-1388
55- اثر تمرين مقاومتي بر سطوح سرمي ميوستاتين، تستسترون و كورتيزول در مردان جوان- فصلنامه المپيك- سال16- پياپي 43- پاييز- 1387
56- اثر تمرين هاي استقامتي و مقاومتي بر ميزان CGRP در عضلات كند وتند انقباض موش صحرايي- مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران- دوره 11 – شماره 3- شهريور 1388
57-نيمرخ آمادگي جسماني بازيكنان زبده فوتبال ايران- فصلنامه المپيك- سال18- پياپي49- بهار 1389
58- تاثیر تمرينات استقامتي ، مقاومتي و ترکیبی بر ميزان گیرنده های استیل کولین عضله تند انقباض موش نر ویستار – نشریه فیزیولوزی و متابوليسم ورزشی- بهار 1389، ج 2، ش 1، صص 1-10
59- اثر چهار هفته  تمرين تناوبی سرعتی فوق بیشینه بر برخی عوامل فیزیولوزیک، هورمونی و متابولیک- مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران- دوره 12 – شماره 1- اردیبهشت 1389
60- اثر ترکیب و میزان فعالیت بدنی بر سطح اینتر لوکین های 6 و 18 و پروتین التهابی C  و ارتباط آنها با شاخص مقاومت به انسولین- مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران- دوره 11 – شماره 6- اسفند 1388
61- نيمرخ آنتروپومتريكي، آمادگي جسماني و مهارتي پسران 10-20 سال و ظرفيتهاي قهرماني شهرهاي منتخب كشور- پژوهش در علوم ورزشي-شماره 25 – زمستان 1388
62- اثر تمرينات تركيبي و مقاومتي بر ميزان پپتيد وابسته به ژن كلسي تونين در عضلات كند و تند موش بالغ نژاد ويستار- دانشور پزشكي-سال 16- شماره 84 – دي 1388
63 – مطالعه میزان کار و برخی شاخصهای فیزیولوزی داوران نخبه فوتبال ایران-المپیک-سال 18-شماره 51- 1389
64-تاثیر تمرینات استقامتی،مقاومتی وترکیبی بر میزان گیرنده های استیل کولین عضله تند انقباض موش نر ویستار-نشریه فیزیولوزی و متابولیسم ورزشی- شماره 1- 1389
65- اثر تمرينات مقاومتي و تركيبي بر میزان گیرنده های استیل کولین نيكوتيني در عضله نعلي موش هاي نر ویستار-نشریه پژوهش در علوم ورزشي - شماره 27- 1389
66- اثر چهار هفته تمرين تناوبي شديد بر شاخص هاي منتخب فيزيولوژيكي و متابوليكي مردان فعال- پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي- شماره 15- 1389
67- تاثير برنامه تناوبي سرعتي شديد بر اجراي هوازي و بي هوازي مردان تمرين نكرده- نشریه پژوهش در علوم ورزشي - شماره 9- 1390
68- اثر يك دوره تمري قدرتي بر ميزان پپتيد مرتبط با ژن كلسي تونين در عضلات كند و تند موشهاي صحرايي نر- افق دانش-دوره 16- شماره 3 – پاييز 1389
69- تعديل کاهش بيان ژن هاي MCT1 و MCT4 در عضلات اسکلتي رت هاي ديابتي نوع 2 متعاقب تمرين استقامتي. ديابت و ليپيد ايران-شماره 37- 1389
70- تاثير تمرين استقامتي بر محتوي پروتئيني مبادله گر سديم هيدروژن و کوترانسپورتر سديم بي کربنات در عضلات اسکلتي رت هاي ديابتي نوع 2- ديابت و ليپيد ايران-1389
71- سازگاري هاي عصبي-عضلاني و عملکردي به تمرين منتخب پليومتريک در مقابل ترکيب تمرين مقاومتي و پليومتريک- علوم زيستي ورزشي-1389
72- بيان MSTN و MyoD در پاسخ به تمرين مقاومتي در عضلات تند و کند انقباض موش ورزيده و غير ورزيده نر ويستار -علوم زيستي ورزشي-1390
73- تاثیر برنامه تمرین تناوبی سرعتی شدید بر اجرای هوازی و بیهوازی مردان تمرین نکرده-پژوهش در علوم ورزشی-1390
74- اثر تمرينات استقامتي، مقاومتي و تركيبي بر ميزان پپتيد مربوط به ژن كلسي تونين در عصب سياتيك موش صحرايي- پژوهش در علوم ورزشی-1390
75- اثر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر منتخبي از شاخصهای عملکرد هوازی، بیهوازی و هماتولوژیکی ورزشکاران- پژوهش در علوم ورزشی-1390
76- اثر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر منتخبي از شاخصهای عملکرد هوازی، بیهوازی و هماتولوژیکی ورزشکاران - پژوهش در علوم ورزشی-1390 

 5) برخی از مقالات خارجي

 
6) برخی از  كتب (ترجمه، تأليف و ويراستاري علمي)
1. مباحثي در مباني تربيت بدني- انتشارات جهاد دانشگاهي مركز
2. خود درماني در آرتروز- انتشارات دفتر تحقيقات سازمان تربيت بدني
3. آسيب شناسي ورزشي- انتشارات سمت (چاپ دهم)
4. مفاهيم اساسي در آمادگي هوازي- انتشارات كميته ملي المپيك
5. سازگاري درون سلولي عضلات قلبي و اسكلتي به تمرين – انتشارات پژوهشكده تربيت بدني
6. راهنماي فيزيولوژي: سازگاري عضلاني به تمرين – انتشارات پژوهشكده تربيت بدني
7. حركات اصلاحي و درماني –انتشارات سازمان سمت (چاپ دهم)
8. راهنماي پزشكي ورزشي – انتشارات كميته ملي المپيك
9. آزمونهاي سنجش آمادگي جسماني، مهارتي و رواني ورزشكاران نخبه – انتشارات كميته ملی المپيك
10. بيش تمريني در ورزش – انتشارات پژوهشكده تربيت بدني
11. مفاهيم اساسي درآمادگي بي‌هوازي – انتشارات كميته المپيك
12. مفاهيم اساسي در علم تمرين – انتشارات كميته ملي المپيك
13. جنبه‌هاي عصبي – عضلاني فعاليت بدني – انتشارات پژوهشكده تربيت بدني
14. فيزيولوژي فوتبال – انتشارات كميته ملي المپيك
15. سياستگذاري و الويت بندي توسعه ورزش قهرماني- انتشارات كميته ملي المپيك
16. مربيگري موفق- انتشارات كميته ملي المپيك
17. خستگی و فعالیتهای بدنی- انتشارات آوای ظهور
18.ساختار و عملکرد عضله اسکلتی-انتشارات سمت
19. نگاهی به سازگاریهای سلولی و مولکولی به تمرینات ورزشی-انتشارات حتمی
20. فیزیولوژی عصبی عضلانی پیشرفته- انتشارات سمت
21. عضله اسکلتی از مولکول تا فعالیت-انتشارات حتمی

 7) سوابق شغلي و مديريتي
1. معلم آموزش و پرورش (شش سال)
2. عضو رسمي دفتر مركز جهاد دانشگاهي (سه سال)
3. ايجاد ورياست مركز آموزش سازمان تربيت بدني (1364-سه سال)
4. دبير گروه تربيت بدني دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس (سه سال)
5. مدير كل تربيت بدني وزارت فرهنگ و آموزش عالي و بنيانگذاري المپياد فرهنگي- ورزشي دانشجويان (1371-72)
6. عضو كميته تدوين كتب رشته تربيت بدني در سازمان «سمت» (يك سال)
7. عضو كميته پژوهشي رشته تربيت بدني در وزارت فرهنگ و آموزش عالي (يك سال)
8. اولين عضو هيأت علمي گروه تربيت بدني دانشگاه تربيت مدرس ( از سال 1368)
9. مشاور سه وزيرفرهنگ و آموزش عالي در امور تربيت بدني (1377-1381)
10. ايجاد ورياست پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي (سه سال)
11. رئيس كميسيون فيزيولوژي ورزش كميته ملي المپيك ايران (1387-1383)
12. مشاور علمي اداره كل اعزام دانشجو به خارج (سه سال)
13. معاون فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني (1380-1383)
14. قائم مقام سازمان تربيت بدني در اجراي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش كشور (1381-1383)
15. رئيس كميته برنامه‌ريزي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، وزارت علوم-بازبيني و اصلاح برنامه هاي رشته و ايجاد گرايشها ي آن پس از 15 سال (3 سال)
16. نائب رئيس انجمن ورزش آسيا (ASPES) (1380-1384)
17. نايب رئيس انجمن علمي تربيت بدني كشور (1381-1385)
18. رئيس انجمن علمي تربيت بدني كشور ( ادامه دارد- 1392)
19. رئيس كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران (1387-1383)
20. مدير كميسيون كنگره شوراي المپيك آسيا (از 1386)
21. رییس سازمان مبارزه بادوبینگ آسیای مرکزی(RADOCA)( 1390-1385)
22. مدير برگزيده ملي- ششمين جشنواره شهيد رجايي (1382-1383 )
23. رياست چند همايش علمي ملي و بين المللي در ایران و خارج از ایران
24. مشاور عالی رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته مطالعات راهبردی فدراسیون از 1391
25. رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم از 1393 (ادامه دارد)

8) سوابق ورزشكاري
1. عضو تيم فوتبال جوانان باشگاه پرسپوليس تهران در سال 1353
2. عضو تيم فوتبال باشگاه راه آهن و كسب مقام سومي جوانان تهران
3. كسب مقام اول و مدال طلاي مسابقات بين‌المللي فوتبال با تيم نوجوانان تهران
4. كسب مقام چهارمي باشگاه‌هاي فوتبال تهران همراه تيم سرباز
5. قهرمان دانشگاه‌هاي كشور همراه تيم فوتبال دانشگاه تربيت معلم تهران
6. دعوت شده به اردوي تيم‌هاي ملي فوتبال نوجوانان، جوانان و اميد. 

9) فعاليتهاي ويژه:
1- ايجاد انستيتو ورزش – سازمان تربيت بدني-1364
2- ايجاد پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري-1378
3- مديريت تدوين طرح جامع ورزش كشور- 1383
4- طراحي و اجراي اولين المپياد فرهنگي-ورزشي دانشجويان كشور-1372
5-طراحي و ساخت اولين تردميل جوندگان در ايران-1379
6- عضو هيات موسس انجمن علمي تربيت بدني و علوم ورزشي- وزارت علوم ورئیس کنونی آن
7- استقرار مجدد پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در تهران-1393