درباره مامعرفی پژوهشگاه
در راستای ظرفیت سازی علمی، پژوهشی و پاسخگویی به نیازهای جامعه ورزش کشور، باید طرح­های مختلفی تدوین و اجرا گردد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نهادسازی برای بخش‌های تحقیق و توسعه و هماهنگی آن با سازمان‌های اجرایی است. ارتباط و هماهنگی بین مراکز پژوهشی و مراکز اجرایی ورزش هر چه بیشتر باشد می‌توان به بهبود شرایط و ارتقاء فنی و کیفی ورزش با رویکرد علمی امیدوار بود. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی که در سال 1377 با هدف علمی شدن ورزش و اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی تأسیس گردید، در این سال‌ها با برگزاری همایش علمی و بین‌المللی با موضوعات و محورهای مورد نیاز جامعه ورزش، انتشار کتب و مجلات علمی پژوهشی و همچنین اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی، سهم بسزایی در توسعه علمی ورزش کشور و نیز ارتقاء ظرفیت‌ها داشته است. با توجه به گسترش ورزش در ابعاد مختلف همگانی، قهرمانی و حرفه ای و افزایش انتظار جامعه برای تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان‌ها و نهادهای ورزشی به ویژه کسب افتخار در میادین بین‌المللی ورزش و حاکمیت مدیریت علمی برای اداره سازمان‌های ورزشی و افزایش آگاهی در بین دست‌اندرکاران از نتایج و یافته های علمی در بخش ورزش، زمینه های مناسبی برای شکل گیری و استقرار نهادهای پژوهشی در مراکز اجرایی فراهم شده است. در این میان پژوهشکده تربیت بدنی به عنوان تنها مرجع علمی ورزش کشور برای انجام وظایف و مأموریت‌های جدید و ایفای نقش سیاست گذاری و اتاق فکر ورزش کشور با ساختار گسترده تر و بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پژوهشگاه تربیت بدنی ارتقاء یافت.
 
چشم انداز
پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي به عنوان نماد علمي پژوهش و اتاق فكر ورزش كشور و مرجع معتبر پژوهش­هاي ورزشي كشور و منطقه می‌باشد.  هدف نهايي پژوهشگاه تربيت بدني مطرح شدن به عنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز پژوهشي معتبر در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تأكيد بر جنبش نرم­افزاري و توليد علوم ورزشي است.
بیانیه مأموریت
پژوهشگاه تربيت­بدني و علوم ورزشي، تحقق سیاست‌های پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه تربيت بدني و علوم ورزشي را مهم‌ترین رسالت خود، در كنار اجراي تحقيقات بنيادي به منظور توليد علم و همچنين ارائه رهنمود و مشاوره با سياست گذاران و متوليان ورزش كشور در جهت ارتقاي مؤلفه­هاي ورزش قهرماني، همگاني، حرفه­اي و تعليم و تربيتي و نيز سلامت جامعه مي­داند.
اهداف و راهبردهای توسعه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
راهبردها:
1- سياست گذاري پژوهشي در بخش تربيت بدني و ورزش كشور
2- برنامه­ريزي جهت توسعه فعاليت­هاي پژوهشي دانشگاه­ها، سازمان­ها و ارگان­هاي مرتبط با ورزش، فدراسيون­ها و باشگاه هاي ورزشي
3- ايفاي نقش اتاق فكر براي ورزش كشور
4- نظارت بر فعاليت­هاي پژوهشي ورزش كشور
5- پشتيباني­هاي سخت­افزاري و نرم­افزاري از توسعه پژوهش در نهاد­هاي ورزشي
6- آموزش و فرهنگ­سازي پژوهش در ورزش كشور
7- پاسخگويي به نيازهاي بخش تربيت بدني و ورزش از طريق انجام پژوهش­هاي كاربردي
 
اهداف 5 ساله
1- تعيين شيوه مناسب مديريت و برنامه ريزي در مراكز اجرايي و پژوهشي تربيت بدني
2- افزايش توان واحدهاي پژوهشي دانشكده­هاي تربيت بدني، انجمن­هاي علمي، سازمان­ها و نهادهاي ورزشي
3- تعيين شيوه­هاي جديد در تعيين منابع مراكز پژوهشي تربيت بدني
4- استقرار نظام تجاری سازی دستاوردهاي پژوهشي با تأكيد بر برنامه پنجم توسعه
5- دستيابي به سطح مطلوبي از تعاملات آموزشي، پژوهشي و فناوري با نهادهاي بين­المللي ورزش
 
هدف اول: تعيين شيوه مناسب مديريت و برنامه­ريزي در مراكز اجرايي و پژوهشي تربيت بدني
برنامه­هاي عملياتي:
اصلاح ساختار تشكيلاتي پژوهشكده و ارتقاي آن به پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
افزايش طرح­هاي پژوهشي نياز محور سالانه صد طرح پژوهشي
تهيه گزارش­هاي ملي از وضعيت ورزش كشور و رصد كردن چالش­ها و مشكلات فراروي آن
استفاده از ظرفيت­هاي مديريتي سازمان‌ها و نهاد­هاي ورزشي در فرايند اجراي طرح­هاي پژوهشي
ارتباط با سازمان­ها و نهادهاي ورزشي به ويژه وزارت ورزش و جوانان و حضور در شوراها و كميته­هاي آنان
هدف دوم: افزايش توان واحدهاي پژوهشي دانشكده­هاي تربيت بدني، انجمن­هاي علمي، سازمان­ها و نهادهاي ورزشي
برنامه­هاي عملياتي:
سوق دادن طرح‌های پژوهشي پژوهشكده به سمت نيازهاي واقعي دانشگاه‌ها و مراكز اجرايي
تشكيل كميته­هاي علمي در سازمان­ها و نهادهاي ورزشي
تشكيل کانون‌های تفكر و آينده نگري در دانشگاه­ها و نهادهاي ورزشي
كمك به تجهيز دانشگاه­ها و مركز تحقيقاتي به تجهیزات علوم ورزشي
تشويق پژوهشگران و محققان برتر در عرصه علوم ورزشي
رتبه بندي متخصصان تربيت بدني و علوم ورزشي.
هدف سوم: تعيين شيوه­هاي جديد در تعيين منابع مراكز پژوهشي تربيت بدني
برنامه­هاي عملياتي:
تأمین منابع مالي طرح­هاي پژوهشي از طريق درآمدهاي اختصاصي
هزينه­سنجي دقيق طرح­هاي پژوهشي و كاهش هزينه­هاي پشتيباني آن‌ها
استفاده از روش­هاي نوآور و خلاق براي تأمين منابع مالي طرح­هاي پژوهشي
استفاده از اسپانسر­هاي مالي براي تأمین منابع مالي طرح­هاي پژوهشي
تعريف و اجراي دوره­هاي آموزشي تربيت بدني با گرايش پژوهشگري در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري
برگزاري دوره­هاي كوتاه مدت تربيت پژوهشگر در دانشگاه­ها و مركز اجرايي ورزش كشور
                               
هدف چهارم: استقرار نظام تجاری سازی دستاوردهاي پژوهشي با تأكيد بر برنامه پنجم توسعه
برنامه­هاي عملياتي:
ايجاد مركز ويژه نوآوري توليدات علمي حاصل از مطالعات ورزشي
ايجاد مركز حمايت از نخبگان و پژوهشگران مستعد و خبره در عرصه ورزش
اجراي طرح­هاي پژوهشي مشترك با دانشگاه­ها و نهادهاي ورزشي
حمايت از كميته­هاي تحقیق و توسعه در سازمان­ها و نهادهاي ورزشي
سطح­بندي طرح­هاي پژوهشي و توجه به نيازهاي ملي در عرصه ورزشهدف پنجم: دستيابي به سطح مطلوبي از تعاملات آموزشي، پژوهشي و فناوري با نهادهاي  بين­المللي ورزشي
برنامه­هاي عملياتي
نهادينه كردن ارتباط با سازمان­هاي بين­المللي در عرصه ورزش از طريق انعقاد تفاهم­نامه­هاي همكاري در زمينه­هاي مختلف پژوهشي
به‌کارگیری مشاوران بين­المللي در مديريت طرح­هاي پژوهشي
برگزاري دوره­هاي آموزشي پيشرفته با همكاري مجامع بين­المللي ورزش
اجراي طرح­هاي پژوهشي مشترك با دانشگاه­هاي معتبر بين­المللي
تأمين نيازهاي علمي و اجراي طرح­هاي پژوهشي براي كشورهاي منطقه و همسايه در راستاي دستیابي به اهداف سند چشم­انداز
 
·         وظايف پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
وظایف پژوهشگاه که با توجه به اهداف فوق در زمینه تربیت بدني و علوم ورزشي انجام می‌گیرد عبارتند از:
1.       بررسی و شناسائی نیازهای پژوهشی متناسب با نیازهای جامعه خصوصاً دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی
2.       انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی، توسعه­ای
3.       فراهم آوردن امكانات ملزم و متناسب با فعالیت‌های پژوهشی مربوط
4.       ایجاد هماهنگی در امور پژوهشی ورزش کشور در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی
5.       آگاه نمودن مربیان امور ورزشی و اطلاع رسانی به دست‌اندرکاران امر آموزش ورزش کشور به منظور افزایش توانایی آنان
6. انتقال آخرین یافته­های علمی از فواید تربیت بدنی و ورزش عمومی به منظور ایجاد اشتیاق در اقشار مختلف جامعه و دمیدن روح ورزش همگانی در کالبد اجتماع

فیلمی درباره ما

نرم افزار جامع سایت خبری فرانیوز

دریافت فایل

Required form 'TestForm' does not exist.