هادی روحانی
h_rohani7@yahoo.com
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
استادیار فیزیولوژی ورزشی مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه Assistant Prof. in Exercise Physiology Head of Department of Exercise Physiology
رزومه:

سوابق تحصیلی

کارشناسي: تربيت بدني و علوم ورزشي
 دانشگاه کردستان (1384-1380)

کارشناسي ارشد: فيزيولوژي ورزشي
دانشگاه گيلان (1386-1384)
عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: تاثير کم ­آبي بر اکسيداسيون چربي و کربوهيدرات در حين فعاليت
استاد راهنما: دکتر ارسلان دمیرچی

دکتری: فيزيولوژي ورزشي
 دانشگاه گيلان (1392-1387)  
عنوان رساله دکتری: اثر کاهش وزن ناشی از دو شدت متفاوت تمرینات استقامتی بر بیان mRNA پروتئین جفت نشده 3 (UCP3) و نقش لپتین و FFA پلاسما در موش­های چاق
استاد راهنما: دکتر حمید محبی

افتخارات

زمينه­ هاي پژوهشی مورد علاقه

 • فعالیت بدنی و شیوه زندگی افراد جامعه
 • تغذیه ورزشی
 • چاقی و متابوليسم ورزشي
 • آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشی
 • آمار و spss در تربيت بدني
 • فناوری در علوم ورزشی
 

مقالات علمي – پژوهشي و ISI 

Google_Scholar_logo-(1).png Untitled-1-(1).jpg
 1. پاشايي سامان، روحاني هادي، اعتماد ظاهر، محمدي سردار. اثر شش هفته تمرينات هوازي به همراه مصرف مكمل ويتامين C بر VO2max دانشجويان پسر. مجله جهش 1 (1386) 35-45.
 2. روحاني هادي,دميرچي ارسلان,حسن نيا صادق,روحاني ميثم. تاثير کم آبي بدن بر حداکثر اکسيداسيون چربي (MFO) و شدت فعاليت متناسب با MFO (Fatmax). المپيک زمستان 1387; 16(4 (پياپي 44)):89-98.
 3. روحاني هادي,دميرچي ارسلان,حسن نيا صادق,روحاني زهرا. مقايسه ميزان اکسايش چربي در دامنه شدت هاي فعاليت دويدن دانشجويان پسر غيرورزشکار. المپيک بهار 1388; 17(1 (پياپي 45)):130-121.
 4. محبي حميد,دميرچي ارسلان,روحاني هادي,شادمهري سعيده. مقايسه حداكثر اكسيداسيون چربي (MFO) در دانشجويان زن و مرد غيرورزشكار. المپيک تابستان 1389; 18(2 (پياپي 50)):52-43.
 5. اراضی حمید، روحانی هادی. پاسخ فشار خون پس از فعالیت به دو روش مختلف تمرین مقاومتی (دونوبتی و فوق­نوبت). پژوهش در علوم ورزشی (تخصصی فیزیولوژی ورزشی)، تابستان 1389، 27، 123-136.
 6. محبی حمید، حاجیلو حسین، دمیرچی ارسلان، روحانی هادی. اثر شدت تمرين هوازي بر تركيب و توزيع چربي بدن مردان داراي اضافه وزن. فصلنامه المپيك، سال نوزدهم، شماره 4 (پياپي 56)، 91-104.
 7. مصطفی لو علی، قزلسفلو حمید، روحانی هادی. اثر پیچ خوردگی یک جانبه مچ پا بر آزمون های عملکردی اجرایی و تعادل پویا و ایستای فوتبالیستها و والیبالیستها، پژوهش در علوم ورزشی (تخصصی طب ورزشی)، 1390، 9، 123-136.
 8. مصطفی لو علی، چورلی علی، روحانی هادی. مقایسه سه روش ماساژ، کشش ایستا و ترکیب ماساژ- کشش ایستای اندام تحتانی بر عملکردهای آزمونهای انعطاف پذیری، توان بی هوازی و  چابکی فوتبالیست­های باشگاهی، فصلنامه علوم پزشکی هرمزگان، 1391، 16 (3)، 203-211.
 9. Mohebbi H, Rohani H, Esfahani M. The effect of aerobic training on glycemic control, fitness, and cardiovascular risk factors in patients with mild and severe type 2 diabetes. Medicina dello Sport, 2011 September;64(3):285-95. (ISI)
 10. Rahimi R, Rohani H, Ebrahimi M. Effects of very short rest periods on testosterone to cortisol ratio during heavy resistance exercise in men. Apunts. Medicina de l'Esport, 2011; 46:145-9. (Scopus, Science Direct)
 11. Aghaei N, Rohani H, Golestani A, Lotfi N. The Effect of Sauna Induced-Rapid Weight Loss on Lactate Response and Stability of Cardiovascular System in Well-Trained Wrestlers. Middle-East Journal of Scientific Research, 8 (1): 52-56, 2011. (WOS)
 12. Ghahramani M, Rohani H, Ghiasi A. Post-Resistance Exercise Response of Vaspin Adipocytokin and Its Relation to Insulin and Glucose Levels in Overweight Women. Middle-East Journal of Scientific Research 11 (10): 1328-1334, 2012. DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2012.11.10.63248 (WOS)
 13. Ghahramani M, Rohani H, Ghiasi A. The Acute Effects of Aerobic and Resistance Exercise on Plasma Acylated Ghrelin and Hunger in Overweight Men. World Applied Sciences Journal 21 (6): 888-893, 2013. (ISC)
 14. قیاسی احمد، محبی حمید، روحانی هادی. پاسخ­های فشار خون، ضربان قلب و هزینۀ اکسیژن میوکارد پس از فعالیت مقاومتی اندام­های فوقانی، تحتانی و کل بدن. فصلنامه المپیک، 1392، 62: 45-58.
 15. محبی حمید، حسن نیا صادق، روحانی هادی، پیروزنیا نازنین، دلیری جوپاری مرتضی. تاثیر چاقی ناشی از مصرف غذای پرچرب و کاهش وزن ناشی از تمرینات استقامتی بر لپتین پلاسمایی موش­های نژاد C57BL/6. فصلنامه المپیک، 1392، 62: 99-112.
 16. محبی حمید، روحانی هادی، حسن نیا صادق، پیروزنیا نازنین. تاثیر چاقی و کاهش وزن ناشی از تمرینات استقامتی بر بیان UCP3 mRNA در موش‌های نژاد C57BL/6، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1392، 3: 311-321.
 17. عبدی کیکانلو نسرین، روحانی هادی ، عصاری فائزه. تاثير 8 هفته تمرينات هوازی بر ترکيب بدن و غلظت پلاسمايی فاکتور رشد انسولين-1 و پروتئين متصل شونده (شماره 3) به آن در زنان چاق. مجله کومش. 1393؛ 15(3): 302-309.  (ISC, SCOPUS, EBSCO)
 18. Mohebbi H, Rohani H, Ghiasi A. Post-exercise Blood Pressure Responses to Upper and Lower Limbs Resistance Exercise. Medicina dello Sport 2014;67(4):643-52 (ISI, IF(2015)=0.235)
 19. Mohamad-Panahi P, Rohani H, Lotfi N. Hormonal response to different rest intervals during resistance training with light vs. heavy loads. Journal of Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2:67-71, 2014. (Indexed)
 20. Hejazi S M, Aminian E, Rohani H. Effect of endurance training on Cell Adhesion Molecules (ICAM-1) in Healthy and Sedentary Middle –Age Women. Adv. Environ. Biol., 8(11): 1151-1154, 2014. (Indexed)
 21. Farzaneh E, Rohani H, Mehrtash M, Nasiri R. The effects of 6 months specific aerobic gymnastic training on motor abilities in 10 - 12 years old children. Science of Gymnastics Journal, 7(1):51-60, 2015. (Indexed)
 22. احمدوند رضا، نصری فرامرز، روحانی هادی، تعیین ارتباط بین عوامل آمادگی جسمانی با چربی زیرپوست و مقایسه شیوه های اندازه گیری درصد چربی و پیشنهاد روش سنجش چربی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، فصلنامه ابن سینا، زمستان 1393، سال شانزدهم (ضمیمه 1)، 265.
 23. Arazi H, Rohani H, Ghiasi A. The Effect of HMB Supplementation on Cardiovascular Risk Factors after Four Weeks of Resistance Training in Amateur Athletes. Int Cardiovasc Res J. 2015;9(2):89-93. (ISC, MEDLINE)
 24. Arazi H, Rohani H, Ghiasi A, Abdi-Keikanloo N. Resistance training & beta-hydroxy-beta-methylbutyrate supplementation on hormones. Revista Brasileira de Medicina do Esporte Journal. [online]. 2015, 21(5):386-389. (ISI, IF(2015)=0.288)
 25. Khorramdelazad H, Rohani H, Jafarzadeh A, Hajizadeh M, Mirzaee V, Sayadi A, Hassanshahi GH. Role of S100A12/RAGE axis in eccentric exercise-induced delayed-onset muscle soreness in male non-athletes. Sport Sciences for Health, 2015, 11(3): 345-349. (SCOPUS, EBSCO)
 26. آزالی علمداری کریم، روحانی هادی. تاثير تمرين هوازی در شرايط طبيعی و کم‌فشاری بر شاخص­های خطر متابوليک مردان ميان‌سال. مجله‌ي غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران. 1394; 17 (2) :113-123.  (ISC, SCOPUS, EBSCO)
 27. آزالی علمداری کریم، روحانی هادی. سازگاری های سوخت و سازی و درون ریز تمرین هوازی در مردان دارای سندرم متابولیک پیشرفته. نشریه فیزیولوژی ورزشی، 1394، 7 (27): 149-166. ( (ISC
 28. روحانی هادی، صفری موسوی سید صالح، غلامیان سمیرا، فرزانه اسماعیل. مقایسه حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax در دختران تمرین کرده و تمرین نکرده. نشریه فیزیولوژی ورزشی، 1394، 7 (28): 31-44. ( (ISC
 29. Mohebbi H, Rohani H, Hasan-nia S. The effect of 12 weeks endurance training with 2 different intensities on GLUT4 mRNA expression of soleus and gastrocnemius muscles in obese mice. Apunts. Medicina de l'Esport, 2016, 51(191):73-112 (Scopus, Science Direct)
 30. Mohebbi H, Rohani H, Ghiasi A. Effect of Involved Muscle Mass in Resistance Exercise on Blood Pressure and Rate Pressure Product. Apunts. Medicina de l'Esport, 2016, 51 (192), 123-129 (Scopus, Science Direct)
 31. روحانی هادی، آزالی علمداری کریم، هلالی زاده معصومه. تاثیر تمرین هوازی بر وخامت کلی و مقدار شاخص‌های خطر متابولیک در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک: مطالعه فراتحلیلی. نشریه فیزیولوژی ورزشی، 1395، 8 (31): 17-46.
 32. خسروی نیکو، روحانی هادی، غفاری سمانه. تاثیر زمان تمرین بر میزان MFO و FATmax در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن. نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی، 1394، 5 (2): 121-132.
 33. Aghaei Bahmanbeglou Neda, Rohani Hadi. The relation between back extensor strength, bone mineral density, kyphosis and lordosis in older women. International Multispecialty Journal of Health, 2017, 3(2):21-27.
 34. روحانی هادی، عسجدی فواد، صفری موسوی سید صالح، بهمن زاده مهدی. بررسی تاثیر 6 هفته تمرین مقاومتی و مصرف پروتئین وی بر شاخص های کوفتگی عضلانی تاخیری پس از فعالیت مقاومتی برون گرا در مردان تمرین نکرده. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1396، 12(1)، 20-11.
 35. آزالی علمداری کریم، روحانی هادی. پاسخ اپلین و وخامت کلی خطر متابولیک در زنان میان‌سال مبتلا به سندرم متابولیک به تمرین هوازی. نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. 1396، 13(26):29-30.
 36. رحمانی هیوا، احمدی زاد سجاد، روحانی هادی، نوری حبشی اکبر، محمدی ده چشمه محمد. تاثیر حاد فعالیت تداومی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ایی-سلکتین و شاخص های گلبول های سفید در بیماران عروق کرونر. نشریه فیزیولوژی ورزشی، 1396، 9(35):17-32.
 37. محبی، حمید، صفری موسوی، سیدصالح، روحانی هادی. بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی با شدت Fatmax و آستانه بی هوازی و تناوبی شدید بر ظرفیت چربی سوزی بیماران پیش دیابتی. نشریه فیزیولوژی ورزشی. (پذیرش شده)
 

طرح های پژوهشی

 1. مجري استاني طرح ملی، «پيمايش ملي فعاليت بدني ايرانيان» در خراسان، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، آذر ماه 86، مجري طرح: دكتر حميد محبي.
 2. مشاوره آماری طرح ملی، ارائه نورم وزنی مطلوب کوله پشتی حملی برای دانش آموزان کشور در مقاطع مختلف تحصیلی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1389. مجری طرح: دکتر حسن دانشمندی.
 3. آقایی ندا، روحانی هادی، گلستانی علی. تاثیر کاهش وزن سریع بر پاسخ لاکتات و پایداری دستگاه قلبی- عروقی در کشتی­گیران نخبه، دانشگاه آزاد علی آباد کتول، سال 1388، ناظر طرح: دکتر حمید محبی.
 4. آذرنیا حسین، روحانی هادی، روحانی میثم، آذرنیا هدایت. بررسي نگرش و گرايش مردم سراب به فعاليت هاي بدنی و ورزشي ، دانشگاه آزاد سراب، سال 1389.
 5. قهرمانی مهران، روحانی هادی، پاسخ آدیپوکاین واسپین به فعالیت مقاومتی و ارتباط آن با سطوح انسولین و گلوکز خون در زنان دارای اضافه وزن، دانشگاه آزاد کرمانشاه، اتمام در سال 1391.
 6. قهرمانی مهران، روحانی هادی، بررسی اثر فعالیت استقامتی و مقاومتی بر اشتها و گرلین پلاسما در مردان دارای اضافه وزن، دانشگاه آزاد گیلانغرب، اتمام در سال 1391.
 7. محمدپناهی پیام، روحانی هادی، لطفی، نوید، پاسخ هورمونی و لاکتات خون به فواصل استراحتی مختلف در تمرینات مقاومتی با بارهای سبک و سنگین، دانشگاه آزاد قروه، اتمام در سال 1393.
 8. محبی حمید، روحانی هادی. تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی با دو شدت مختلف بر بیان  GLUT4 mRNAعضلات نعلی و دوقلوی موش­های چاق. دانشگاه گیلان، اتمام در سال 1394.
 9. روحانی هادی، فرزانه اسماعیل، موسوی سید صالح، غلامیان سمیرا. بررسی و مقایسه حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax در دختران تمرین کرده و تمرین نکرده. پژوهشگاه علوم ورزشی، اتمام در سال 1394.
 10. روحانی هادی، قراخانلو رضا، باران چشمه مهر علی. بررسی وضعیت تناسب اندام دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی و میزان دانش و شیوه‏های تغذیه‏ای آنان. بنیاد نخبگان نیروهای مسلح، اتمام در سال 1394.
 11. مصطفی لو علی، روحانی هادی. بررسی سطح فعالیت بدنی، میزان دانش و شیوه‏های تغذیه‏ای دانشجویان دانشگاه آزاد مینودشت و ارتباط آن با شاخص توده بدن آنان، دانشگاه آزاد مینودشت، اتمام در سال 1395.
 12. آقایی ندا، روحانی هادی، شمسی علی. بررسی ارتباط تراكم استخوان با قدرت عضلات اكستنسور پشت، شاخص توده بدني، زاویه كيفوز و لوردوز در زنان سالمند، دانشگاه آزاد واحد یادگار امام (ره) اتمام در سال 1395.
 13. روحانی هادی، قربانی محمد حسین، رفیعی صالح، محمدی فریبا. مرور مطالعات انجام شده در حوزه ورزش همگانی در ایران. پژوهشگاه علوم ورزشی، در حال اجرا.
 14. حسین پور صدیقه، روحانی هادی، فرزانه اسماعیل. اثر مصرف عصاره چای سبز بر متابولیسم فعالیت ورزشی و مقاومت به انسولین در مردان تمرین کرده و تمرین نکرده، دانشگاه آزاد کرمانشاه، در حال اجرا.
 15. محبی حمید، روحانی هادی و همکاران. طرح ملی تدوین و به روز رسانی نورم ملی آمادگی جسمانی ایرانیان. پژوهشگاه علوم ورزشی و صندوق حمایت پژوهشگران و فناوران، در حال اجرا.
 16. روحانی هادی، آزالی علمداری کریم، هلالی زاده معصومه. فعالیت ورزشی و سندرم متابولیک: یک مطالعه فراتحلیل. پژوهشگاه علوم ورزشی، اتمام در سال 1395.

 

کتاب

 1. رهنما نادر، نوری رضا، روحانی هادی و همکاران، بیوشیمی ورزشی، انتشارات سمت، تهران، 1388، (چاپ چهارم 1393). (ترجمه)
 2. محبی حمید، نوری رضا، روحانی هادی، تغذیه ورزشی، انتشارات حتمی، تهران، 1391. (چاپ دوم 1393) (ترجمه)
 3. محبی حمید، روحانی هادی، نوری رضا، شوکتی سعید، لطفی نوید، فیزیولوژی ورزش برای افراد خاص. انتشارات سمت، (در دست داوری). (ترجمه)
 4. روحانی هادی، فرزانه اسماعیل و همکاران، کودکان، چاقی و فعالیت ورزشی. انتشارات بامداد کتاب، تهران، 1394. (ترجمه)
 5. روحانی هادی، راهنمای ورزش برای کودکان چاق، سفارش پژوهشگاه علوم ورزشی. (در حال نگارش) (تالیف)
 6. روحانی هادی، جهاندیده علی اکبر، سیاوشی حجت و همکاران. تغذیه برای ورزشکاران نخبه. (ترجمه)
 7. رجبی حمید (ویراستار)، شریعت زاده محمد، روحانی هادی، محسنی نیا داود. علم و توسعه هایپرتروفی عضله. (مرحله ویراستاری). (ترجمه)

 

ارائه مقالات در همايش ها

 1.  روحاني هادي,دميرچي ارسلان,حسن نيا صادق,روحاني زهرا. مقايسه ميزان اكسيداسيون چربي در دامنه­اي از شدت­هاي فعاليت در دانشجويان پسر غيرورزشكار. ششمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي، جزيره كيش، اسفند 86. (سخنرانی)
 2. آقایی ندا، دمیرچی ارسلان، محبی حمید، روحانی هادی. بررسي و مقايسه هزينه انرژي راه رفتن در دامنه­اي از سرعت­ها بين زنان چاق و زنان با وزن طبيعي. ششمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي، جزيره كيش، اسفند 86. (پوستر)
 3. حسینی سید حسین، دانشمندی حسن، رحمانی نیا فرهاد، روحانی هادی. بررسي مقايسه اي آثار فيزيولوژيکي حمل 3 مدل مختلف ارگونوميکي از کيف هاي مدرسه اي در دانش آموزان. نخستين کنفرانس بين المللي ارگونومي ايران، تهران، ارديبهشت 87. (سخنرانی)
 4. روحانی هادی، دمیرچی ارسلان، حسن نیا صادق، روحانی میثم. تاثير كم­آبي بر حداكثر اكسيداسيون چربي (MFO) و شدت فعاليت متناسب با MFO (Fatmax). اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزش، دانشگاه رازی کرمانشاه، اسفند 87. (پوستر)
 5. محبی حمید، دمیرچی ارسلان، روحانی هادی. مقايسه حداکثر اکسيداسيون چربي بين زنان و مردان غير ورزشکار. نهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان، اسفندماه 87. (سخنرانی)
 6. فرامرزی محمد، نوری رضا، بنی طالبی ابراهیم، روحانی هادی. تاثیر کوتاه مدت مصرف ترکیبی مکمل HMB و کراتین بر عملکرد بی­هوازی و شاخص­های آسیب عضلانی در بازیکنان فوتبال. هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفندماه 88، تهران. (سخنرانی)
 7. مصطفي لو علي، روحاني هادي، مصطفي لو عيسي و خسروجردي سميه. تأثیر یک جلسه ماساژ اندام تحتانی بر عملکرد آزمون­های انعطاف­پذیری، توانی و چابکی فوتبالیست­ها. هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفندماه 88، تهران. (سخنرانی)
 8. مصطفي لو علي، روحاني هادي، چورلی علی، خسروجردي سميه .مقایسه دو نوع تکنیک ماساژ، مدت کشش ایستا و ترکیبی ماساژ و کشش اندام تحتانی بر عملکرد آزمون­های انعطاف­پذیری، توانی و چابکی فوتبالیست­های باشگاهی. اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، بهمن ماه 89، دانشگاه شهید بهشتی. (پوستر)
 9. مصطفي لو علي، روحاني هادي، قزلسفلو حمید. اثر پیچ­خوردگی یک جانبه مچ پا بر آزمون­های عملکردی-اجرایی و تعادل پویا و ایستای فوتبالیست­ها و والیبالیست­ها. اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، بهمن ماه 89، دانشگاه شهید بهشتی. (سخنرانی)
 10. رضایی مرضیه، روحانی هادی، و همکاران. نسبت فعالیت عضلات موضعی و عمومی شکم حین تمرین ثبات دهنده پل زدن به پشت. اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، بهمن ماه 89، دانشگاه شهید بهشتی. (سخنرانی)
 11. آقایی ندا، روحانی هادی. پاسخ ضربان قلب، فشار خون و لاکتات به کاهش وزن سریع ناشی از سونا در کشتی­گیران زبده. اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، بهمن ماه 89، دانشگاه شهید بهشتی. (پوستر)
 12. اراضی حمید، روحانی هادی. بررسی تغییرات قلبی عروقی پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی مختلف در مردان تمرین کرده. اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، بهمن ماه 89، دانشگاه شهید بهشتی. (پوستر)
 13. محبی حمید، رحمانی نیا فرهاد، هاشمی صبور مروارید، روحانی هادی، فدائی چافی محمدرضا. اثر 6 هفته بی تمرینی متعاقب 6 هفته تمرین هوازی بر متغیرهای فیزیولوژیکی دختران غیرورزشکار با BMI مختلف. دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی، اردیبهشت 90، دانشگاه بیرجند (پوستر).
 14. روحانی هادی، اراضی حمید، گاراژیان یاسر. مقایسه پاسخ فشار خون پس از دو نوع فعالیت مقاومتی (دونوبتی و فوق نوبت). دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی، اردیبهشت 90، دانشگاه بیرجند (پوستر).
 15. محبی حمید، حاجیلو حسین، دمیرچی ارسلان، روحانی هادی. اثر شدت تمرین هوازی بر ترکیب و توزیع چربی بدن مردان دارای اضافه وزن. دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی، اردیبهشت 90، دانشگاه بیرجند (پوستر).
 16. رضایی مرضیه، روحانی هادی و همکاران. میزان فعالیت عضلات کمری لگنی موثر در پایداری ناحیه مرکزی بدن در تمرین بر روی سطوح پایدار و ناپایدار. دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، خرداد 90، دانشگاه تهران (سخنرانی).
 17. آذرنیا حسین، روحانی هادی، روحانی میثم، آذرنیا هدایت. بررسي نگرش و گرايش مردم سراب به فعاليت هاي بدنی و ورزشي، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، آذرماه 90 (پوستر).
 18. مصطفی لو علی، خسروی عابدین، روحانی هادی. تأثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر کنترل پاسچر پویا و ایستاي دانش آموزان دختر. همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تفت، اردیبهشت 91 (سخنرانی).
 19. قیاسی احمد، محبی حمید، روحانی هادی. پاسخ­های فشار خون پس از فعالیت مقاومتی اندام های فوقانی و تحتانی و کل بدن. هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اردیبهشت 91 (سخنرانی).
 20. Mohebbi H, Rohani H, Ghiasi A. Post-exercise Blood Pressure Responses to Upper and Lower Limbs Resistance Exercise. 12th international sport science congress, December 2012, Denizli, Turkey.
 21. احمدوند رضا، نصری فرامرز، روحانی هادی، تعیین ارتباط بین عوامل آمادگی جسمانی با چربی زیرپوست و مقایسه شیوه های اندازه گیری درصد چربی و پیشنهاد روش سنجش چربی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحی، دیماه 93، بندرعباس (سخنرانی).
 22. روحانی هادی، محبی حمید، حسن نیا صادق. تاثیر چاقی و کاهش وزن ناشی از تمرینات استقامتی بر بیان UCP3 mRNA در موش‌های نژاد C57BL/6، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، 1393 (سخنرانی).
 23. روحانی هادی، فرزانه اسماعیل، مهرتاش محمد، نصیری رسول. تغییرات توانایی های حرکتی ایروبیک ژیمناست های 10 تا 12 ساله پس از 6 ماه شرکت در تمرینات ویژه ایروبیک ژیمناستیک، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، 1393 (پوستر).
 24. مصطفی لو علی، روحانی هادی، بررسی سطح فعالیت بدنی و تناسب اندام دانشجویان و ارتباط آن با میزان دانش و شیوه تغذیه ای آنان، اولین همایش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی، اردیبهشت 94، بندر گز (پوستر).
 25. روحانی هادی. چاقی، کودکان و ورزش. همایش علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اردیبهشت 94، تبریز (سخنران ویژه).
 26. عضو هیات رئیسه چهارمین همایش دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1394.
 27. روحانی هادی، مصطفی لو علی. اثر شدت تمرین هوازی بر دستگاه قلبی- عروقی، توان هوازی و بی هوازی مردان دارای اضافه وزن، نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، 1394 (پوستر).
 28. روحانی هادی، فرزانه اسماعیل ، غلامیان سمیرا، صفری موسوی سید صالح. مقایسه حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax در دختران تمرین کرده و تمرین نکرده. دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، مهرماه 95 (سخنرانی).
 29. صفری موسوی سیدصالح، محبی حمید، روحانی هادی. بررسی اثر یک دوره تمرین تداومی و تناوبی شدید بر شاخص مقاومت به انسولین و ظرفیت چربی سوزی بیماران پیش دیابتی. دومین همایش ملی ورزش و بیماری ها، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، 19-20 اسفند 95. (سخنران برتر).
 30. عضو هیات رئیسه دومین همایش ملی ورزش و بیماری ها، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، 19-20 اسفند 95.
 31. Karim Azali Alamdari, Hadi Rohani. Determining the influential factors in screening the hypertensive patients for prescription and/or cessation of physical exercise, 26-27 April 2017, Tehran, Iran. (Poster)
 32. Karim Azali Alamdari, Hadi Rohani. Effects of moderate altitude training on lymphocyte phenotype and antioxidant capacity in response to acute intensive exercise. 10th International Congress on Sport Sciences, 26-27 April 2017, Tehran, Iran. (Distinguished Oral Presentation).
 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 1. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: حاجیلو حسین، اثر 8 هفته تمرين هوازي با شدت­های متفاوت و حجم برابر بر تركيب و توزیع چربی بدن مردان جوان  تمرین نکرده دارای اضافه وزن، دانشگاه گیلان، سال 1389.
 2. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: قیاسی احمد، اثر حاد فعالیت مقاومتی اندام های فوقانی، اندام های تحتانی و کل بدن بر تغییرات فشار خون، ضربان قلب و هزینۀ اکسیژن میوکارد ، دانشگاه گیلان، سال 1390.
 3. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: خرمدل آزاد حسین، اثر فعاليت ورزشي شديد بر میزان بیان ژنهای پیش التهابی RAGE،S100A12،NFkB و سطح سرمی S100A12 در مردان غير ورزشکار، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، سال 1392.
 4. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: انسیه امینیان، تاثیر تمرینات ایروبیک و مقاومتی بر تغییرات سطح ملکول های چسبان سلولی  VCAM-1 , ICAM-1 زنان چاق، دانشگاه آزاد مشهد، 1393.
 5. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: راضیه ضمیری دلیریان، اثر تمرینات استقامتی شدید و سبک بر بایوژنسیس میتوکندری در موش های نر، دانشگاه بجنورد، 1393.
 6. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: سمانه غفاری، بررسی رابطه بین درصد چربی و میزان اکسیداسیون چربی (MFO، MFOtime، FATmax) و تاثیر زمان تمرین بر آن در زنان نرمال و دارای اضافه وزن، دانشگاه الزهرا، 1393.
 7. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: مریم شکرایی، تاثیر شش هفته تمرین هوازی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی انزیمهای کبد موشهای ماده بالب سی دانشگاه آزاد رشت، 1394.
 8. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: آزیتا محمدی، تاثیر تمرینات اکسنتریک همسترینگ بر عملکرد، حس عمقی و تعادل در افراد در معرض خطر آسیب اندام تحتانی، دانشگاه آزاد کرج، بهمن 94.
 9. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: حمید رمضانی، اثر مصرف نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر پاسخ لاکتات و گلوکز خون پس از یک فعالیت فزاینده وامانده ساز در دانشجویان دختر فعال. دانشگاه آزاد واحد بجنورد، بهمن 94.
 10. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: حسین طاهرخانی، تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی هورمون رشد و لپتین نوجوانان چاق دانشگاه آزاد رشت، اسفند 95.
 11. راهنمایی دانشجوی فرصت مطالعاتی دکتری: هیوا رحمانی، تاثیر حاد فعالیت تداومی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ایی-سلکتین و شاخص های گلبول های سفید در بیماران عروق کرونر، فروردین 95- آذر 95.
 12. راهنمایی دانشجوی فرصت مطالعاتی دکتری: سید صالح صفری موسوی، بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی با شدت Fatmax و آستانه بی هوازی و تمرین تناوبی شدید بر MFO  و Fatmax  در بیماران پیش دیابتی، فروردین 95- ادامه دارد.
 

تدریس

 • تدریس در دوره دکتری، پژوهشگاه علوم ورزشی، 1394.
 • تدریس در دوره کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم ورزشی، 1395.
 • تدریس در دوره کارشناسی دانشگاه گیلان، 1385-1386.
 • تدریس در دانشگاه آزاد رودهن، دوره کارشناسی ارشد، 1394-ادامه دارد.
 • تدریس در دانشگاه علمی – کاربردی پرسپولیس، 1395.
 • مدرس سه دوره آموزشی دستیاری آزمایشگاه علوم ورزشی (بخش گاز آنالایزر و وینگیت)، پژوهشگاه علوم ورزشی، مهر ماه 92- بهمن 93، شهریور 94.
 • مدرس دوره دستیاری آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی (بخش گاز آنالایزر و وینگیت)، پژوهشگاه علوم ورزشی، تابستان 95.
 • مدرس کارگاه آشنایی با دستگاه گاز آنالایزر، پژوهشگاه علوم ورزشی، آذرماه 92.
 • مدرس کارگاه علم تمرین، اداره تربیت بدنی شهرداری منطقه 2 تهران، آذر ماه 92 + شهریور ماه 93.
 • مدرس کارگاه تمرینات کششی و قدرتی، اداره تربیت بدنی شهرداری منطقه 2 تهران، دی ماه 92 + شهریور ماه 93.
 • مدرس کارگاه تناسب اندام با تغذیه و فعالیت ورزشی، دانشگاه کاشان، آبان ماه 1393.
 • مدرس کارگاه کار با نرم افزار اندنوت در نگارش پایان نامه و مقاله، پژوهشگاه علوم ورزشی، اسفند 93 + آذر 94.
 • مدرس کارگاه ورزش برای افراد چاق، اداره تربیت بدنی شهرداری منطقه 2 تهران، شهریور 94.
 • مدرس دوره تربیت مربی ورزشی ویژه سالمندان، آبان 95.

همکاری علمی با نشریات علمی – پژوهشی و علمی - تخصصی

 • نشریه علمی - پژوهشی فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی.
 • نشریه علمی - پژوهشی پژوهش در ورزش دانشگاهی پژوهشگاه علوم ورزشی.
 • نشریه علمی - پژوهشی طب جانباز پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان.
 • نشریه علمی - پژوهشی سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشگاه گیلان.
 • پژوهشنامه علمی - پژوهشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه مازندران.
 • نشریه علمی - پژوهشی International journal of basic science in medicine دانشگاه علوم پزشکی زابل.
 • نشریه علمی - پژوهشی پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.
 • نشریه علمی - پژوهشی مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دانشگاه بیرجند.
 • نشریه علمی- تخصصی پژوهش در مدیریت آموزش علوم دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر.
 • دانشنامه فارسی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران.
 • مجله علمی- تخصصی علوم کاربردی ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید مدنی تبریز.

 

سوابق اجرایی

 • عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، 1392- ادامه دارد.
 • مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی، 1396-ادامه دارد.
 • دبیر گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و گسترش علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395 – ادامه دارد.
 • عضو کارگروه فیزیولوژی ورزشی کمیته برنامه ریزی علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1394 – ادامه دارد.
 • سرپرست مدیریت ارتباط با جامعه پژوهشگاه علوم ورزشی، 1395- 1396.
 • مسئول آموزش های آزاد پژوهشگاه علوم ورزشی، 1393- 1395.
 • دبیر کمیته برنامه ریزی آموزشی گروه علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1393 – 1395.
 • سرپرست کمیته آموزش فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ایران، 1393 – 1395.
 • عضو کارگروه کارآفرینی، تجاری سازی و ارزیابی فناوری های ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی، 1395-ادامه دارد.
 • دبیر کمیته کارگاه های آموزشی نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، 1394.
 • دبیر کمیته کارگاه های آموزشی هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، 1393.
 • عضو کمیته علمی دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، 1395-1396.
 • عضو کمیته علمی نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، 1394.
 • عضو کمیته علمی هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، 1393.
 • مسئول دبیرخانه دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، 1395-1396.
 • مسئول دبیرخانه دومین همایش ملی ورزش و بیماریها، کیش، 1395.
 • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی ورزش و بیماریها، کیش، 1395.
 • دبیر گروه فیزیولوژی ورزشی پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، 1392.
 • دبیر کمیته علمی فیزیولوژی ورزشی در ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1390.
 • عضو کارگروه مطالعات دانشجویی پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم، سال 90 تا 92.
 • مدیر برگزاری اولین، دومین و سومین دوره پیشرفته مربی بدنساز، تهران، 94 و 95.
 • دارای مدرک مربيگري درجه 3 شنا، سنندج، سال 83.
 • دارای مدرک داوري درجه 3 تنيس روي ميز، سنندج، سال 84.
دانلود رزومه PDF