پژوهشکده مدیریت ورزشی

مصطفی افشاری
afshari.ua@gmail.com
گروه پژوهشی بازاریای و گردشگری ورزشی
استادیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
مهدی رسولی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی بازاریای و گردشگری ورزشی
تخصص و علاقه مندی ها: مدیریت برند و بازاریابی در ورزش
نازنین راسخ
n_rasekh663@yahoo.com
گروه پژوهشی رسانه ها و ارتباطات ورزشی
حوزه های مطالعاتی:ارتباطات و رسانه های ورزشی، علم سنجی و مطالعات راهبردی در سازمان های ورزشی
حسین زارعیان
zareian.h@gmail.com
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
حوزه علاقمندی جهت پژوهش ،مطالعات المپیک، اقتصاد مقاومتی و فساد اقتصادی مطالعات اخلاق در ورزش،
ریحانه شاقلی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست
محسن اسمعیلی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست
محمد حسین قربانی
ghorbani.moho@gmail.com
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
زمینه های مطالعاتی: /مدیریت منابع انسانی در ورزش /کارآفرینی، اشتغال و مدیریت کسب و کارهای ورزشی /فرهنگ و اخلاق در ورزش

پژوهشکده طب ورزشی

حامد عباسی
hamedabbasi26@gmail.com
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
.
فریبا محمدی
f.mohammadi@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
تست
مهدی حسین زاده
metti@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
Research Interest: Pain, and Exercise- Based Pain Relief Programs.
علی شریف نژاد
a_sharifnezhad@dr.com
گروه پژوهشی بیومکانیک ورزشی
زمینه های پژوهشی: مکانیک و مورفولوژی تاندون و عضله، انقباضات اکسنتریک، بیومکانیک کفش ورزشی و کفی طبی
حمزه اکبری بوکانی
hakbari258@gmail.com
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تخصص : Clinical Exercise Physiology، ورزش درمانی و بیماری ها، پزشکی ورزشی ،Cardiac and Spine Rehabilitationعلایق پژوهش: پیری سلول و اثرات anti-aging فعالیت بدنی، تلومر، تلومراز، سیستم های تمرینی
سعید نقیبی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تست
محمد شریعت زاده
shariatzade221@yahoo.com
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
استادیار فیزیولوژی ورزشی مدیر فناوری و تجاری سازی پژوهشگاه علوم ورزشی حوزه های تخصصی علم تمرین و تغذیه ورزشی
معصومه هلالی زاده
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تست
مهدی بیاتی
m.bayati@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
حیطه های پژوهشی مورد علاقه: سازگاری های عضلانی به فعالیت ورزشی و تمرین، پایش آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی
هادی روحانی
h_rohani7@yahoo.com
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
استادیار فیزیولوژی ورزشی مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه Assistant Prof. in Exercise Physiology Head of Department of Exercise Physiology

پژوهشکده علوم رفتاری در ورزش

ملیحه نعیمی کیا
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
تست
ابراهیم متشرعی
mail@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی روانشناسی ورزشی
تخصص و علایق پژوهشی: آموزش مهارت های ذهنی و روانی به ورزشکاران و مربیان- فنون تسریع و تسهیل اکتساب مهارت های حرکتی- کاربرد تکنیک های REBT و CBT در بهبود عملکرد و مشاوره روانی با ورزشکاران و مربیان
علیرضا آقابابا
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مبانی علوم انسانی در تربیت بدنی و ورزش
تست
امیر شمس
a.shams@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
استادیار رفتار حرکتی
امین غلامی
amingholami91@gmail.com
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
استادیار رفتار حرکتی - متخصص رشد حرکتی و بازی های حرکتی هدفمند
صالح رفیعی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
تست
علی کاشی
ssrc.kashi@gmail.com
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
،توانبخشی ورزشی در افراد دارای کم توانی ،اختلالات رشد و یادگیری حرکتی ، فعالیت بدنی و رفتار حرکتی در اقشار مختلف سوء مصرف مواد در ورزش،