پژوهشکده مدیریت ورزشی

مصطفی افشاری
afshari.ua@gmail.com
گروه پژوهشی بازاریای و گردشگری ورزشی
استادیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
مهدی رسولی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی بازاریای و گردشگری ورزشی
تخصص و علاقه مندی ها: مدیریت برند و بازاریابی در ورزش
حسین زارعیان
zareian.h@gmail.com
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
حوزه علاقمندی جهت پژوهش ،مطالعات المپیک، اقتصاد مقاومتی و فساد اقتصادی مطالعات اخلاق در ورزش،
ریحانه شاقلی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست
محسن اسمعیلی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست
محمد حسین قربانی
ghorbani.moho@gmail.com
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
زمینه های مطالعاتی: /مدیریت منابع انسانی در ورزش /کارآفرینی، اشتغال و مدیریت کسب و کارهای ورزشی /فرهنگ و اخلاق در ورزش
نازنین راسخ
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست

پژوهشکده طب ورزشی

حامد عباسی
hamedabbasi26@gmail.com
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
.
فریبا محمدی
f.mohammadi@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
تست
مهدی حسین زاده
metti@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
Research Interest: Pain, and Exercise- Based Pain Relief Programs.
علی شریف نژاد
a_sharifnezhad@dr.com
گروه پژوهشی بیومکانیک ورزشی
زمینه های پژوهشی: مکانیک و مورفولوژی تاندون و عضله، انقباضات اکسنتریک، بیومکانیک کفش ورزشی و کفی طبی
حمزه اکبری بوکانی
hakbari258@gmail.com
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تخصص : Clinical Exercise Physiology، ورزش درمانی و بیماری ها، پزشکی ورزشی ،Cardiac and Spine Rehabilitationعلایق پژوهش: پیری سلول و اثرات anti-aging فعالیت بدنی، تلومر، تلومراز، سیستم های تمرینی
سعید نقیبی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تست
محمد شریعت زاده
shariatzade221@yahoo.com
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
استادیار فیزیولوژی ورزشی مدیر فناوری و تجاری سازی پژوهشگاه علوم ورزشی حوزه های تخصصی علم تمرین و تغذیه ورزشی
معصومه هلالی زاده
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تست
مهدی بیاتی
m.bayati@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
حیطه های پژوهشی مورد علاقه: سازگاری های عضلانی به فعالیت ورزشی و تمرین، پایش آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی

پژوهشکده علوم رفتاری در ورزش

ملیحه نعیمی کیا
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
تست
ابراهیم متشرعی
mail@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی روانشناسی ورزشی
تخصص و علایق پژوهشی: آموزش مهارت های ذهنی و روانی به ورزشکاران و مربیان- فنون تسریع و تسهیل اکتساب مهارت های حرکتی- کاربرد تکنیک های REBT و CBT در بهبود عملکرد و مشاوره روانی با ورزشکاران و مربیان
علیرضا آقابابا
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مبانی علوم انسانی در تربیت بدنی و ورزش
تست
امیر شمس
a.shams@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
استادیار رفتار حرکتی
امین غلامی
amingholami91@gmail.com
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
استادیار رفتار حرکتی - متخصص رشد حرکتی و بازی های حرکتی هدفمند
صالح رفیعی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
تست
علی کاشی
ssrc.kashi@gmail.com
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
،توانبخشی ورزشی در افراد دارای کم توانی ،اختلالات رشد و یادگیری حرکتی ، ،فعالیت بدنی و رفتار حرکتی در اقشار مختلف سوء مصرف مواد در ورزش،