معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ورزشی به پژوهشگران، اعضای هیات علمی و دانشجویان راه اندازی شده است. اين آزمايشگاه با در اختيار داشتن تجهيزات به روز آزمايشگاهي آماده ارائه خدمات براي اجراي طرح هاي پژوهشي و پايان نامه‌هاي دانشجويي مي‌باشد. فعاليت‌هاي آزمایشگاه متکی بر اصل تكريم جايگاه پژوهش و پژوهشگر و رعايت موازین اخلاق می باشد. مأموريت آزمایشگاه به عنوان پیشروترین مرکز تحقيقاتی علوم ورزشی اين است که با تامین نیازهای آزمایشگاهی پژوهش ها در جهت تکميل حلقه های علم، تحقيق، فناوری، توليد و بهره برداری از دانش حاصله، زمینه های ارتقاء ورزش در ايران و گسترش مرزهای دانش را فراهم نماید.
 اهداف آزمایشگاه
 • انجام پروژه های کاربردی و بنيادی در زمينه های مختلف علوم ورزشی؛
 • ايجاد پل بين رشته ای در تحقيقات مشترک؛
 • تدوين و راهبری استانداردهای تجهيزات ورزشی و ارائه آموزش های مرتبط؛
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با موضوعات فوق؛
 • ایجاد ارتباطات بين المللی و آموزش و تحقيق مشترک با ديگر کشورها به خصوص کشورهای همسايه؛
 • ترغيب و توانمند سازي محققين در جهت اجراي طرح هاي تحقيقاتي؛
 • جلب همكاري و تداوم آن با بخش صنعت به منظور كمك به برآورد نيازهاي پژوهشي آنها و تقويت بنيه مالي پژوهشگاه.
 • جذب پژوهشگران توانمند
 • همکاری با سایر آزمایشگاه های تحقيقاتی و آموزشی
 • توسعه تجهيزات فنی و ورزشی
 • هدفمند نمودن تحقيقات و هدايت پژوهش ها در جهت الويت ها
 • تشویق محققان ورزشی به تبادل اطلاعات
·         تشویق سازمان های ورزشی ملی و مربیان به استفاده از خدمات آزمایشگاه
 • ایجاد یک بانک اطلاعاتی از نتایج آزمون ها در ورزشکاران نخبه ملی رشته های مختلف
 • آموزش نيروی انسانی محقق در زمينه علوم ورزشی
 • بومی سازی نرم های مربوط به فاکتورهای جسمانی - حرکتی

فرمها:
آیین نامه استفاده از آزمایشگاه
فرم تعهد انجام پایان نامه و طرح پژوهشی