مرکز تخصصی ارزیابی ساختار پا

مرکز تخصصی ارزیابی ساختار پا طراحی و ساخت کفی طبی کفش
 

کفش و کفی وسیله ای برای حفاظت و پوشاندن پا در هنگام راه رفتن و دویدن است که در صورت تناسب آن با ویژگی های کف پای فرد علاوه بر حفاظت و پوشاندن پا می تواند نقش مهمی در اصلاح ناهنجاری های کف پا داشته باشد. علاوه بر این کفی مناسب کفش از وارد آمدن فشار بیش از حد در یک نقطه جلوگیری کرده و فشارهای کف پا را نیز تعدیل می کند. تحقیقات انجام شده نشان می دهند که ویژگی های آنتروپومتری (اندازه های بدنی) هر شخص مانند وزن، قد، نحوه توزیع چربی در قسمت میانی بدن و سن بر قوس های کف پا اثر گذارند. به همین دلیل مشخصات کف پای افراد کاملاً منحصربه فرد بوده و میان اشخاص به شکلی متفاوت است.

ارزیابی بیومکانیکی ساختار پا

محققین دریافته اند که در هر گام راه رفتن، مفاصل هر پا، نیروهایی در حدود دو برابر وزن بدن را تحمل می کند. اگر این نیروهای وارده در راستای بهینه خود، به هر یک از مفاصل پا اعمال نشوند، راه رفتن دچار اشکال می شود. این مشکلات، نحوه راه رفتن را تغییر داده و حتی بر شکل بدن و قامت نیز تاثیر می گذارند. این تغییر در راه رفتن می تواند به درد در ناحیه مچ پا، پاشنه، کف پا و زانو منجر شده و در برخی موارد به کمر درد منتهی شود. لذا ارزیابی های بیومکانیکی انحناهای مچ و پشت پا و بررسی نحوه توزیع نیروهای وارده از زمین به سمت پا و بدن به همراه طراحی یک کفی ویژه بسیار ضروری و مهم می باشند.

مزایای این روش
با استفاده از این روش می توان به طور کمی و بر اساس داده های به دست آمده از نرم افزار دستگاه، محاسبات بیومکانیکی در ارتباط با میزان انحناهای پشت پا را انجام داد. در این روش جدید، انحناهای پشت پا در دو مرحله (قبل و بعد از ساخت کفی) اندازه گیری شده و با یکدیگر مقایسه می گردند تا بتوان مشکلات فنی کفی ساخته شده را برطرف نمود. همچنین از دیگر مزایای این طرح استفاده از سیستم داینامیک اسکن کف پا است. این سیستم در داخل یک تردمیل قرار گرفته که بدین روش می توان اطلاعات معتبرتری که مطابق با شرایط واقعی باشند به دست آورد.

مخاطبان:
  • ورزشکاران: این کفی می تواند به واسطه بهبود داینامیک حرکت و تأخیر در بروز خستگی، عملکرد ورزشکار را بهبود بخشد؛
  • سالمندان: این کفی با حفظ ساختار کف پا و جلوگیری از آسیب های احتمالی کیفیت زندگی سالمندان را ارتقا می دهد؛
  • گروه های خاص (کودکان، بانوان، بیماران، مشاغل خاص): این کفی با توزیع مناسب نیروهای وارده به کف پا، از ایجاد ناهنجاری و درد پا جلوگیری می کند.