تماس با آزمایشگاه

آزمایشگاه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:00 الی 15:30 آماده ارائه خدمات می باشد.
لطفا جهت هماهنگی با کارشناس آزمایشگاه سرکار خانم غلامیان تماس حاصل فرمایید.

شاره تماس:
88747884 - 88747632 داخلی 570