کد خبر : 4948 تاریخ انتشار : 1391/7/26-10:33:37
برگزاری چهار دوره تخصصی دستیاری آزمایشگاه علوم ورزشی در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دفتر آموزش های آزاد پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پس از برگزاری موفقیت آمیز 3 دوره آموزش کوتاه مدت دستیاری آزمایشگاه علوم ورزشی در سال های گذشته، اقدام به برگزاری چهار دوره تخصصی دستیاری به صورت تخصصی و تفکیکی کرده است.
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/4948
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، این دوره ها شامل دوره تخصصی دستیار آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی، دوره تخصصی دستیار آزمایشگاه طب ورزشی، دوره تخصصی دستیار آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی و دوره تخصصی دستیار آزمایشگاه رفتار حرکتی هستند.
در این دوره ها، دستگاه های آزمایشگاهی ویژه هر رشته معرفی، به صورت عملی آموزش و نتایج هر یک نیز توسط متخصصان تفسیر خواهد شد. در پایان دوره، گواهینامه دستیار آزمایشگاه به شرکت کنندگان اعطاء خواهد شد.
علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در این دوره ها می توانند به سامانه کارگاه ها و دوره های آموزشی به آدرسworkshop.ssrc.ac.ir مراجعه نمایند.
به منظور آموزش موثر دستگاه ها، ظرفیت هر دوره محدود (25 نفر) در نظر گرفته شده است و اولویت شرکت با افرادی خواهد بود که ثبت نام خود را نهایی کرده باشند.