کد خبر : 33105 تاریخ انتشار : 1396/5/25-1:36:58
گزارش وضعیت علمی، فناوری و نوآوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم منتشر شد
گزارش وضعیت علمی، فناوری و نوآوری حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم منتشر شد.
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/33105