کد خبر : 35038 تاریخ انتشار : 1397/7/10-11:52:56
گزارش تصویری مراسم سالگرد تاسیس پژوهشگاه علوم ورزشی
گزارش تصویری مراسم سالگرد تاسیس پژوهشگاه علوم ورزشی
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/35038
گزارش تصویری مراسم سالگرد تاسیس پژوهشگاه علوم ورزشی
(مربوط به 18 شهریور 1397)