کد خبر : 35086 تاریخ انتشار : 1397/7/27-16:16:26
گزارش تصویری غرفه پژوهشگاه علوم ورزشی در نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی
گزارش تصویری غرفه پژوهشگاه علوم ورزشی در نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/35086

گزارش تصویری غرفه پژوهشگاه علوم ورزشی در نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی
21-24  مهر ماه 1397