کد خبر : 33671 تاریخ انتشار : 1396/10/12-15:5:49
کتاب «دستنامه تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی» منتشر شد
کتاب «دستنامه تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی» تألیف دکتر حمید قاسمی، دکتر سارا کشگر، دکتر نازنین راسخ و عبدالله کرمی منتشر شد.
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/33671
 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی، کتاب «دستنامه تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی» تألیف دکتر حمید قاسمی (دانشیار دانشگاه پیام نور)، دکتر سارا کشگر (دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی)، دکتر نازنین راسخ (استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی) و عبدالله کرمی (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی) به‌تازگی وارد بازار نشر شد.
این کتاب در هشت فصل تدوین‌شده است. فصل اول کتاب به فرایند اجرایی تحلیل محتوا می پردازدو در این فصل خواننده به‌صورت کلی با تحلیل محتوا آشنا می‌شود. فصل دوم در خصوص تحلیل داده‌ها و چگونگی استفاده از رایانه برای اجرای آن است. فصل سوم به معرفی و کاربرد تحلیل محتوا در مطبوعات می‌پردازد. فصل چهارم درباره تحلیل محتوا در رادیو اشاره دارد. فصل پنجم از کاربرد تحلیل محتوا در تلویزیون و رسانه‌های تصویری بحث می‌کند فصل ششم به تحلیل و محتوا در رسانه کتاب اختصاص دارد. فصل هفتم به کاربرد تحلیل محتوا در رسانه‌های نوپدید می‌پردازد. فصل هشتم و پایانی کتاب در خصوص دیگر موارد کاربرد تحلیل محتوا بحث می‌کند.