کد خبر : 35044 تاریخ انتشار : 1397/7/15-12:13:34
چهارمین و پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه علوم ورزشی برگزار شد.
چهارمین و پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه علوم ورزشی با حضور اعضای شورا برگزار شد.
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/35044
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی،چهارمین و پنجمین جلسه بررسی عملکرد سه‌ماهه دوم سال 1397 پژوهشگاه به منظور نظارت و ارزیابی مستمر و کیفیت اقدامات انجام‌شده معاونت‌های مختلف پژوهشگاه برگزار شد. در این نشست فعالیت‌های انجام‌شده مدیران ارائه و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، واداری و مالی و پشتیبانی بررسی و در مورد نقاط قوت و ضعف آن تبادل‌نظر شد.
شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه باهدف تحلیل نظام‌مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد پژوهشگاه و به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و چالشها و مبتنی بر آیین‌نامه‌های بالادستی تشکیل‌شده است.
ایجاد وحدت رویه در فعالیت‌ها، افزایش بهره‌وری، بهبود فرهنگ پاسخگویی و ارتقاء و تضمین کیفیت پژوهشگاه از دیگر اهداف این شورا است. ریاست این شورا بر عهده رئیس پژوهشگاه بوده و معاون پژوهشی، نائب رئیس می‌باشد. همچنین سایر معاونین پژوهشگاه و سه عضو هیات علمی به‌عنوان عضو شورا و مدیر نظارت و ارزیابی دبیر شورا است.
این شورا از ابتدای سال 1397 آغاز به فعالیت نموده و تاکنون تعداد پنج جلسه برگزار کرده است. تصمیم‌گیری درزمینهٔ سازوکار تدوین برنامه عملیاتی پژوهشگاه و تخصیص بودجه به واحدهای مختلف مطابق با این برنامه، بحث و بررسی پیرامون برنامه راهبردی پژوهشگاه و برنامه راهبردی واحدهای مختلف، بحث و بررسی درزمینهٔ چگونگی و زمان‌بندی ارائه گزارش‌های عملکرد واحدها، بررسی و تدوین برنامه عملیاتی سال 1397 ازجمله اقدامات این شورا بوده است.
 یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این شورا ارزیابی عملکرد، آسیب‌شناسی و ارائه راه‌کارهای بهبود فعالیت‌های واحدهای مختلف پژوهشگاه است. جلسات شورا باهدف بررسی و ارزیابی عملکرد واحدها، مطابق با تقویم سالیانه، هر سه ماه یک‌بار برگزار می‌گردد و نتایج و ارزیابی‌های حاصل، به عنوان مبنایی برای انجام اقدامات بهبود و جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشگاه و همچنین ارزیابی عملکرد مدیران است.