کد خبر : 33132 تاریخ انتشار : 1396/5/31-21:52:3
هفته دولت و روز کارمند گرامی باد.
هفته دولت و روز کارمند بر تمام دولتمردان زحمتکش و خدوم مبارکباد.
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/33132
« اگر يک حکومتي، ارزشهايش ارزشهاي انساني، اخلاقي و اسلامي باشد (و) بخواهد خدمت به نوع خودش بکند و خودش را خدمت گزار بداند، قهرا ملت با اوست و قهرا يک قدرت خارجي نميتواند او را تحت تاثير قرار بدهد. »  امام خميني (ره)