کد خبر : 35142 تاریخ انتشار : 1397/8/6-12:5:19
فهرست استارت آپ ها و طرح های منتخب مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی ایران
فهرست استارت آپ ها و طرح های منتخب مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی ایران
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/35142
فهرست استارت آپ ها و طرح های منتخب مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی ایران 

1-  اپلیکیشن با مربی                       بنیانگذار سعید نعمت الهی
2-  کفش مخصوص پیاده روی           بنیانگذار عباس فرجاد پزشک
3-  دستگاه ورزشی هوشمند با قابلیت آموزش و گیرنده خطا در اجرای حرکات ورزشی  
                                                بنیانگذار مهدی اکبری
4-  توپ انداز فوتبال                       بنیانگذار مهدی برهمند
5-  دستگاه تقویت عضلات مچ پا        بنیانگذار خلیل هلالی
6-  اپلیکیشن هم ورزشی                  بنیانگذار هادی اسکندری
7-  ارزیابی دیجیتال نسخه سوم آزمون مهارت های حرکتی  درشت  
                                              بنیانگذارسمانه حاجی حسینی
8-  کفپوش هوشمد تعاملی                بنیانگذار داود محسنی نیا
9-  آسانرو                                بنیانگذار     علی سیاشی
10-  طراحی کیسه بوکس چند بعدی   بنیانگذارحسین شمسیان
11-  آدمک تمرینی تعیین گر محل و تحلیل کننده ضربه با استفاده از حسگرهای ضربه  
                                               بنیانگذارفردین عزیزیان