کد خبر : 35155 تاریخ انتشار : 1397/8/12-22:6:32
فرا رسیدن 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد.
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/35155
فرارسیدن سیزده آبان روز مقابله با زورگویی، دسیسه واستکبار؛ روز تجلی دوباره آزادگی وشجاعت وغیرت انقلابی در ملت ایران ؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی  وروز دانش آموز گرامی باد.