کد خبر : 35154 تاریخ انتشار : 1397/8/11-14:24:40
جلسات دفاع پایان‌نامه‌های دانشجويان کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم ورزشی برگزار شد
جلسات دفاع پایان‌نامه‌های دانشجويان کارشناسی ارشد در محل پژوهشگاه علوم ورزشی برگزار شد
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/35154
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم وزشی، جلسات دفاع پایان‌نامه‌های دانشجويان کارشناسی ارشد ورودی سال 95 مشترک پژوهشگاه علوم ورزشی و دانشگاه غیرانتفاعی البرز قزوین، طی یک هفته گذشته با حضور اساتید داور برگزار شد و چهار نفر از دانشجویان گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی و سه نفر از دانشجویان گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی از پایان‌نامه خود دفاع و این دوره را با موفقیت به اتمام رساندند. پیش‌بینی می‌شود تمامی دانشجویان ورودی 95 این دو گرایش تا پایان سال جاری موفق به اتمام دوره کارشناسی ارشد شوند.