کد خبر : 4855 تاریخ انتشار : 1393/12/15-17:3:44
گزارش تصویری از "اولین رویداد ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی "
تصاویری از برگزاری اولین رویداد ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/4855
تصاویر