کد خبر : 32790 تاریخ انتشار : 1395/11/19-19:7:53
آنچه ورزش با سندروم متابولیک می کند
نتایج تحقیقات سال‌های اخیر درزمینه تأثیر تمرینات استقامتی بر سندرم متابولیک در پژوهشگاه علوم ورزشی بررسی شد.
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/32790
سندرم متابولیک را می‌توان این‌گونه تعریف کرد که اگر شما حداقل سه تا از پنج شاخص زیر را داشته باشید دچار سندرم متابولیک هستید: 1- دور کمر بیش از 102 سانتیمتر (برای مردان) و 88 سانتی‌متر (برای زنان)، 2- تریگلیسرید (چربی) خون بیش از 150 میلیگرم بر دسی لیتر، 3- HDL (کلسترول خوب) خون کمتر از 40 میلی‌گرم بر دسیلیتر، 4- فشارخون بیش از 85/130 میلی‏متر جیوه 5- قند خون ناشتای بالاتر از 110 میلی‌گرمبردسیلیتر. امروزه شیوع این بیماری در کشورهای درحال‌توسعه با روند فزاینده مواجه است. طبق برآوردهای اخیر، 27 درصد جمعیت افراد بزرگ‌سال تهرانی و 29 درصد در کل کشور ایران دارای سندرم متابولیک هستند.
یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که برای این بیماران توصیه می‌شود، ورزش کردن است. اما چه نوع ورزشی؟ و اگر تأثیر دارد آیا اثر ورزش کردن بر همه فاکتورهای سندرم متابولیک به یک‌میزان است؟ این موضوع طی یک مطالعه فرا تحلیلی در پژوهشگاه علوم ورزشی موردبررسی قرارگرفته است. دکتر هادی روحانی مجری این طرح پژوهشی در مورد این مطالعه و نتایج آن این‌گونه عنوان می‌کند که در این مطالعه، 17 تحقیق اولیه که در فاصله بین سال‌های 2007 تا 2015 در ایران و خارج از کشور درزمینه تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی (هوازی) بر سندرم متابولیک انجام شده است، تعداد 561 آزمودنی تحت مطالعه قرارگرفته بودند و نیمی از این افراد در برنامه‌های ورزشی هوازی (استقامتی) (ازجمله پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و دویدن) که بین 6 هفته تا 8 ماه متغیر بود شرکت داشته‌اند. این افرادی که تمرین می‌کردند، در هر هفته بین سه تا پنج جلسه بود.
این متخصص فیزیولوژی ورزشی اظهار می‌دارد که انجام ورزش‌های هوازی (شامل پیاده‌روی، دویدن و دوچرخه‌سواری به‌عنوان رایج‌ترین نوع تمرینات ورزشی) به مدت حداقل 6 هفته به‌صورت منظم، منجر به ایجاد تغییرات مثبت در بسیاری از عوامل خطرزای سندرم متابولیک می‌شود. تمرین هوازی در بیماران سندرم متابولیک به‌جز در مورد HDL (کلسترول خوب)، اثر قابل قبولی بر بهبود دیگر شاخص‌های خطر متابولیک (قند خون، چربی خون، فشارخون و دور کمر) دارد. جالب‌توجه است که بیشترین تاثیر را بر اندازه دور کمر داشته است و کمترین تاثیر را بر میزان کلسترول خوب خون. اما توانسته است تاثیر متوسط و البته غیرقابل‌چشم‌پوشی بر قند خون، چربی خون و فشارخون بگذارد. بر این اساس، توصیه‌شده است که برای کنترل این بیماری می‌توان از ورزش‌های هوازی بهره گرفت اما برای اثربخش‌تر نمودن آن بهتر است ورزش کردن را با تعدیل تغذیه و دیگر رفتارهای زندگی روزمره ترکیب نمود.
شایان‌ذکر است این مطالعه توسط دکتر هادی روحانی استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی با همکاری دکتر کریم آز الی علمداری عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و سرکار خانم دکتر معصومه هلالی زاده عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی و با حمایت پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام‌شده است و گزارش کامل آن در کتابخانه این پژوهشگاه جهت استفاده محققان در دسترس می باشد.