کد خبر : 35175 تاریخ انتشار : 1397/8/28-10:6:56
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه علوم ورزشی با انجمن بازیها و ورزش‌های الکترونیک
تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه علوم ورزشی با انجمن بازیها و ورزش‌های الکترونیک منعقد شد
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/35175
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی، به منظور توسعه فرهنگ ورزش و گسترش همکاری میان مجموعه‌های ورزشی و تجاری، تفاهم‌نامه همکاری مشترک توسط دکتر علی شریف نژاد سرپرست پژوهشگاه علوم ورزشی و محمد کفاش یعقوبی سرپرست انجمن بازیها و ورزش‌های الکترونیک به امضا رسید
این همکاری باهدف توسعه و گسترش کمی و کیفی بازی‌ها و ورزش‌های الکترونیک از طریق فرایندها و برنامه‌های علمی، آموزشي و پژوهشي مشترك در ابعاد ملی، بین‌المللی و در زمينه‌هاي فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، برندینگ، رویدادهای مسابقاتی و تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته یادشده مرتبط با وظايف دو مجموعه با استفاده از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي موجود بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي طرفين شکل‌گرفته و انتظار می‌رود این تعامل، نقطه آغازین برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه پژوهشگاه و انجمن برای رشد، توسعه و گسترش کمی و کیفی بازی‌ها و ورزش‌های الکترونیک از طریق فرایندها و برنامه‌های علمی، آموزشي و پژوهشي مشترك در ابعاد ملی، بین‌المللی باشد.