کد خبر : 33841 تاریخ انتشار : 1397/3/12-13:42:50
تغییر زمانبندی مصاحبه علمی دکتری رشته روان شناسی ورزشی
مصاحبه دکتری پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/33841
ضمن عرض تبریک به پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال 1397، شرایط و ضوابط ثبت‌نام و شرکت داوطلبان در مرحله دوم آزمون (مصاحبه تخصصی) در رشته های جامعه شناسی ورزشی و روان‌شناسی ورزشی برای بورس اعزام به خارج پژوهشگاه علوم ورزشی به پیوست زیر اعلام می‌گردد.
 داوطلبان گرامی خواهشمند است بامطالعه دقیق دستورالعمل و تکمیل فرم‌های پیوست در روز مصاحبه حضور یابند.