کد خبر : 33902 تاریخ انتشار : 1397/5/1-2:14:48
ارتقای رتبه نشريات علمي پژوهشي پژوهشگاه در ارزيابي سال 1396 کميسيون بررسي نشريات
در آخرين رتبه‌بندی كميسيون ارزيابي نشريات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشريات علمي پژوهشي پژوهشگاه ارتقا یافت
لینک کوتاه http://ssrc.ac.ir/id/33902
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی، در آخرين رتبه‌بندی كميسيون ارزيابي سال 96 نشريات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نشریه پژوهش در ورزش تربيتي بيشترين امتياز را ميان نشريات شاخه تربیت‌بدنی به خود اختصاص داد و با کسب 82 امتیاز (سه امتياز بهبود نسبت به سال قبل) يکي از دو نشريه تربیت‌بدنی بود که موفق به اخذ گرید A شد.
همچنین نشريات مطالعات روانشناسي ورزشي (با نه امتياز افزايش نسبت به سال گذشته) و نشريه فيزيولوژي ورزشي با امتياز 77 و نشريه مطالعات مديريت ورزشي با امتياز 75 و مطالعات طب ورزشي با امتياز 74 (چهار امتياز افزايش نسبت به دوره قبل) و رفتار حرکتي با 69 امتياز گريد B اين رتبه‌بندی را به دست آوردند.
درمجموع ميانگين امتياز کل 28 نشريه شاخه تربیت‌بدنی 5/70 و ميانگين شش نشريه پژوهشگاه 6/75 (8/0 افزايش نسبت به سال قبل) بوده که 1/5 امتياز بالاتر از ميانگين امتياز نشريات شاخه تربیت‌بدنی مورد ارزيابي وزارت علوم است.
ارزیابی و رتبه‌بندی سال ۱۳۹۶ نشریات معتبر علمی بر اساس عملکرد آنها در سال ۱۳۹۵ انجام‌شده است که نتایج آن بر روی سامانه رتبه‌بندی نشریات به آدرس journals.msrt.ir قابل‌مشاهده است. ارزیابی امسال با تأکید بر محتوای مقالات (داوری) و شاخص‌های شکلی (کارشناسی) برای شماره‌های سال ۱۳۹۵ نشریات انجام‌شده است. مهم‌ترین شاخص‌های شکلی شامل وضعیت انتشار، حضور در نمایه‌های بین‌المللی، تعداد مقالات سردبیر و نویسندگان تکراری، وضعیت سامانه‌های نشریات و رعایت دستورالعمل استاندارد تهیه مقالات می‌باشد.
 همچنین شاخص‌های محتوایی شامل کیفیت، چکیده، فهرست منابع، اصول نگارش، انطباق محتوای مقالات با موضوع و خط‌مشی نشریه و کیفیت محتوایی مقاله‌ها می‌باشند
شایان‌ذکر است نشریات بر اساس مجموع امتیازات کسب‌شده از شاخص‌های مذکور به ۴ سطح رتبه‌بندی شده‌اند.
۱- سطح یک یا A: نشریاتی که بیش از ۸۰ امتیاز کسب نموده‌اند (نشریاتی که بیش از ۹۰ امتیاز کسب کنند به‌عنوان نشریات گروه A+ محسوب می‌شوند).
۲- سطح دو یا B: نشریاتی که بین ۶۵ تا ۷۹ امتیاز کسب نموده‌اند.
۳- سطح سه یا C: نشریاتی که بین ۵۰ تا ۶۴ امتیاز کسب نموده‌اند.
۴- سطح چهار یا D: نشریاتی که کمتر از ۶۴ امتیاز کسب نموده‌اند.